Świat jest szalony – jak temu przeciwdziałać?

Ostatnio wstrząsa mną wiele informacji, jedna z nich mówi że na terenach wybrzeża Kości Słoniowej porywa się dzieci i składa w ofierze w intencji wygranych wyborów prezydenckich. Obcina się im głowy i genitalia. Aby jeden ub drugi kandydat mógł zostać prezydentem…
Do czego jeszcze ludzie będą zdolni?
Jak to się ma do tych wszystkich konfliktów, wojen, które toczą się na świecie?
Ukraina, Syria, Irak, – prześladowania różnych wyznań religijnych na całym świecie…

Jak temu przeciwdziałać? Chyba tylko modlitwą i zmianą naszego zachowania. Traktujmy innych ludzi jak samych siebie (pod warunkiem że siebie traktujemy dobrze), jak nasze rodziny. Bądźmy przeciw Złu.
Starajmy się dawać dobry przykład. Nie wiem co jeszcze można innego napisać…
Świat jest w nieustającej walce: Zło – Dobro.
Nie umiemy wybrać?
Naprawdę?


Na podstawie informacji zamieszczonej w Interii: Wybrzeże Kości Słoniowej: Ofiary z dzieci dla lepszego wyniku wyborczego

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.