Szczecin z Kresowianami w walce o Prawdę

Z 4-go miejsca listy szczecińskiej Komitetu Wyborczego PRz startuje Łukasz Broński. Płynie w nim czysta krew Kresowa jest potomkiem żołnierza 27 WDP AK. Będzie godnie reprezentował Kresowian jak i Prawdę o tym co działo się na Kresach w okrutnych latach wojny.

Urodziłem się w Gryfinie 15 lipca 1975 r. Od roku 1976 mieszkam w Stargardzie Szczecińskim gdzie rozpocząłem edukację w Szkole Podstawowej nr 6, a następnie w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 zdobywając tytuł technik mechanik pojazdów samochodowych. W 1999 roku ukończyłem zaoczne studia licencjackie na Wyższej Szkole Administracji Publicznej kierunek Administracja publiczna a w roku 2005 po dwuletnich studiach uzupełniających na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zdobyłem tytuł magistra administracji. W roku 2007 ukończyłem Studium Podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego kierunek Zarządzanie ? Marketing ? Logistyka w spółkach handlowych. Od jedenastu jestem żonaty, a od trzech lat jestem ojcem Natalii.
W roku 1994 podjąłem pracę w PKP Oddział Drogowy w Szczecinie jako robotnik przyuczony. Przez lata zdobywania doświadczenia, zamian stanowisk pracy – dziś pracuję w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie gdzie jestem naczelnikiem Działu Gospodarki Materiałowej i Ochrony Środowiska.
Jestem wnukiem żołnierza (Roman Kucharski ps. ?Wrzos?) 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK I/24 pp ?Krwawa Łuna? co spowodowało, iż w 2008 roku wstąpiłem do Okręgu Wołyńskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Szczecińskie Środowisko Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, a od 2010 roku jestem V-ce Prezesem Koła Szczecin.
Mój dziadek urodzony w 1924 w Młynowie nad Ikwą powiat Dubno w wieku 17 lat (1943 r.) wstąpił do oddziału partyzantki AK ?Łuna?. Ciężko ranny w wyniku postrzału podczas starcia z oddziałem żołnierzy niemieckich. Cieszy się życiem do dnia dzisiejszego, mieszka wraz żoną w Gryfinie. Jest autorem książki ?Krwawa Łuna? wydanej w roku 1997.
Interesuję się kulinariami regionalnymi, muzyką w szczególności alternatywną, historią. Uprawiam turystykę rowerową, kajakową oraz pieszą.

Odpowiedzi Pana Łukasza na 6 pytań zawartych na stronie: Walka Kresowian o Prawdę o Ludobójstwie
1. Zdecydowanie tak.
2. Zdecydowanie tak.
3. Należy dążyć do zachowania przywilejów mniejszości polskiej na Litwie w takiej formie w jakiej były dotychczas. Każda próba odebrania przywilejów jakiejkolwiek mniejszości narodowej należy traktować jako akt prześladowania mający na celu zerwanie z tradycją, tożsamością narodową danej mniejszości. Ochrona praw mniejszości narodowych i poszanowanie zasad prawa międzynarodowego powinny być celem podstawowym władz Państwa Litewskiego Państwa wchodzącego w skład Unii Europejskiej, dlatego władze RP powinny żądać od władz Litwy przestrzegania zawartej umowy, natomiast zerwanie traktatu jest ostatecznością, do której nie można dopuścić.
4. Nie wiem na ile władze świeckie mają wpływ na decyzje Kościoła Rzymsko – Katolickiego ale inicjatywa godna podjęcia. Uważam, że mniejszość ludności polskiej na kresach ma prawo do liturgii w języku ojczystym.
5. Jesteśmy to winni naszym przodkom, którzy tworzyli historię i kulturę tego pięknego miasta. Brak Domu Polskiego w Lwowie to blamaż kolejnych ekip rządzących.
6. Uważam, że jest to nasz obowiązek.

Dziękujemy mu za decyzję włączenia się czynnie w walkę o Prawdę!


Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.