Trudne Porozumienie – Kukiz Army.

Z FB: Trudne porozumienie
WPI JOW Rybaki 21
11 lipca podczas wizyty Pawła Kukiza doszło do propozycji powołania zespołu reprezentantów z woj. wielkopolskiego. Wybrana przez aklamację grupa nie znalazła zaufania wśród środowiska woJOWików Kukiza Niefortunna zamiana jednego z członków zespołu Michała Pilca na Krzysztofa Musiałka wzbudziła internetowy protest, zmiana została dokonana poprzez telefoniczne uzgodnienia Piotra Szelągowskiego z Krzysztofem Musiałkiem, który wyraził zgodę na pracę w zespole i następnie telefoniczną rozmowę moją z Magdą Derucką, która prosiłam o przekazanie informacji o zamianie Michałowi Pilcowi (obydwoje byli wówczas w Margoninie). Michał Pilc wyraził zgodę, o czym poinformowała Magda Derucka.

Podkreślam, że propozycja zmiany była podyktowana racjonalnymi przesłankami. Michał Pilc jako koordynator Wielkopolskich Komitetów Referendalnych ma bardzo dużo obowiązków i jego funkcja w zespole reprezentantów ograniczałaby jego działanie w/w kwestii. Krzysztof Musiałek dał poznać się w działaniach jako sprawny organizator i osoba bardzo skuteczna. Przypominam, że dzięki jego pracy obsadziliśmy większość komisji w wyborach prezydenckich – o czym mówiłam na spotkaniu w Alibi.

13 lipca doszło do spotkania powołanego zespołu w Wielkopolskim Punkcie Informacji JOW z gronem osób z Obornik, Wrześni, Sierakowa, Pniew oraz z przedstawicielami Stowarzyszenia Koliber, przedstawiciela Kornela Morawieckiego oraz KNP. W międzyczasie dotarł do punktu JOW Konrad Przesławski, który wraz z Magdą Derucką udali się do Klubu Alibi.
Po dyskusji zgromadzonych w Punkcie JOW wszyscy udali się do Klubu Alibi.
Spotkanie rozpoczęło się od wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, o czym pisałam wyżej. Po czym Konrad Przesławski zaproponował, by jednak znaleźć porozumienie i powołać reprezentantów na nowo.
Zmieniające się koncepcje wyłonienia na nowo reprezentantów poprzez wybory czy poprzez aklamację oraz ich liczby doprowadziły do rozdzielenia powołania zespołów na okręgi w Wielkopolsce. Zgodnie z sygnałem od Pawła Kukiza , że zespoły nie mają ściśle określonej liczby – przedstawiciele okręgów zadecydowali, iż reprezentować będą ich:
Okręg 36:
1. Piotr Jasiński
2. Wojciech Tyc
3. Adam Zawadzki
(powołani przez aklamację)
Okręg 37:
Władysław Karski
Michał Kotlarski
Robert Madaliński
Sławomir Przekaza
(powołani poprzez wybory)
Okręg 38:
1.Tomasz Spychała
Okręg 39:
1. Magdalena Derucka
2. Wojciech Grześkowiak
3. Małgorzata Halber
4.. Michał Pilc
5. Konrad Przesławski

Bez zmian do prac w zespole pozostają:
przedstawiciel Stowarzyszenia Koliber – Bartosz Chełmiński
przedstawiciel KNP – Michał Adamczak
przedstawiciel Konrada Morawieckiego – Mieczysław Góra

Podkreślam, iż wskazanie osób do reprezentacji jest rozwiązaniem, które nie było łatwe i nie wynika z porozumienia wszystkich obecnych. Jest consensusem dla sprawy. Powołane osoby dostały kredyt zaufania, który będzie weryfikowany przez ich zaangażowanie i jakość pracy.

Małgorzata Halber

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.