Trump nie jest zagrożeniem. Zagrożenia nacjonalistyczne: Ukraina. Bezpieczeństwo.

Z maila od dr Zapałowskiego.

Dzisiaj udzieliłem wywiadu mediom w Polsce, USA i Rosji: Trump nie jest zagrożeniem dla Europy

„W ramach promocji edukacji bezpieczeństwa ba fb proponuję poniższy tekst

George Friedman Spotkanie Rady do Spraw Globalnych

(Obecnie film jest niedostępny w żadnym języku na YouTube. Poniższe tezy pochodzą z wystąpienia Friedmana i przygotowałem je dwa lata temu na potrzeby dydaktyki)

Chicago 3 luty 2015 r.

Kryzys europejski: https://www.youtube.com/watch?v=UccLAgszLE8

Tezy

1. Islam nie jest egzystencjonalnym zagrożeniem dla USA

2. Relacje pomiędzy Niemcami a Rosją to podstawowy problem USA- jedyne realne zagrożenie

3. USA kontroluje wszystkie oceany jednocześnie- nie zrobiła tego dotychczas żadna potęga. Dlatego my możemy najeżdżać innych a oni nas nie mogą.

4. Nie wolno pozwolić, aby przeciwnik zbudował flotę.

5. USA nie mogą okupować Euroazji z uwagi na przewagę liczebną mieszkańców tego regionu.

6. Nasza strategia polega na tym, aby poszczególne podmioty polityczne atakowały siebie wzajemnie. My mamy wysyłać tam wsparcie finansowe, militarne, doradców.

7. Celem naszym nie jest zniszczenie wroga, ale wytracenie go z równowagi.

8. Głupotą i nieodpowiedzialnością jest próba budowy demokracji tam, gdzie nie da się jej zbudować np. Afganistan.

9. USA nie może stale i trwale interweniować w Euroazji, musi to robić selektywnie i w momentach ekstremalnych.

10. Celem USA nie jest okupacja danego obszaru, ale tworzenie na nim podporządkowanej Waszyngtonowi administracji.

11. Każde imperium, które decyduje się na trwałą okupację jakiegoś obszaru jest skazane w krótkiej perspektywie czasowej na upadek.

12. Problemem Ukrainy jest to czy uda się tak dalece ją podporządkować, aby mieć wpływy 70 mil od Stalingradu i 300 mil od Moskwy.

13. Ukraina jest miejscem, gdzie można zatrzymać Rosję przez USA. Dla Rosji jest to obszar egzystencjonalny.

14. Międzymorze jest rozwiązaniem problemu USA, czyli utrzymanie wpływów na obszarze wskazanym przez Piłsudskiego. Dla USA jest to linia od Morza Czarnego do Bałtyku.

15. Dla USA zasadniczym problemem jest niemiecki kapitał i technologia oraz naturalne zasoby Rosji oraz jej siła. Kohabitacja tych państw od lat przeraża Waszyngton.

16. Rosja musi mieć co najmniej neutralną Ukrainę.

17. Decyzja należy do Niemiec (chodzi o Ukrainę).”

Nacjonalizm ukraiński zagrożeniem dla Europy.


Zaproszenie na uroczystości kresowe:

Warszawa 9 lipca

Pamiętamy Warszawa


Zaproszenie:

Chciałbym podzielić się z Wami ważną i dobrą wiadomością. Otóż tegoroczne (pierwsze) obchody
Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej
Teatr Nie Teraz będzie świętował dwoma prezentacjami swego spektaklu „Ballada o Wołyniu” w Warszawie, w dniach 11 i 12 lipca o godz. 18,00.
Obie prezentacje, na zaproszenie Instytutu Pamięci Narodowej, będą miały miejsce na/w Przystanku Historia. Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki, ul. Marszałkowska 21/25.
Zapraszając serdecznie proszę również o upowszechnienie tej informacji.
Tomasz Żak

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.