W Hermesi o Europie: „Koncepcje imperium europejskiego”

Na stronie facebookowej Korporacji akademickiej „Hermesia” od kilku dni widnieje zaproszenie na spotkanie: „…Zapraszamy na spotkanie z Ronaldem Laseckim (Instytut Geopolityki)….wykład: „Koncepcje imperium europejskiego” ….” Tematyka spotkania chyba ciekawa, i na czasie; koncepcyjnie będą rozważane różne próby budowy dominacji w Europie pod wielorakim patronatem w przekroju historycznym i nie tylko, aż do obecnych….

Instytut Geopolityki, którego reprezentantem jest prelegent jest organizacją pozarządową:

„…INSTYTUT GEOPOLITYKI jest niezależnym, pozarządowym instytutem naukowo-badawczym (działa w oparciu o ustawę z dnia 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach), stawiającym sobie za cel prowadzenie badań z zakresu geopolityki akademickiej oraz promowanie i upowszechnianie wiedzy geopolitycznej. Został założony 23 czerwca 2007 r. w Częstochowie przez polskich geopolityków młodego pokolenia. Jest zaliczany jest do tzw. think tanków, czyli organizacji pozarządowych biorących udział w publicznych dyskusjach na ważne społecznie tematy.

Z inicjatywy Instytutu Geopolityki w 2008 r. zostało założone Polskie Towarzystwo Geopolityczne. Instytut jako osoba prawna ma status członka wspierającego PTG.

Prezesem Instytutu Geopolityki jest Leszek Sykulski, Zastępcą Prezesa – Radosław Domke.

Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Geopolityki jest prof. dr hab. Piotr Eberhardt, Zastępcą Przewodniczącego – prof. dr hab. Jarosław Macała. Członkami Rady Naukowej Instytutu Geopolityki są m.in. prof. dr Mark Bassin, red. Tomasz Gabiś, dr Tomasz Klin, dr hab. Robert Kłosowicz, płk dr Zbigniew Lach, prof. dr hab. Tadeusz Marczak, dr hab. Leszek Moczulski, prof. dr hab. Andrzej Nowak, prof. dr hab. Andrzej Piskozub, dr Marcin Sienkiewicz, dr Robert Skobelski, płk prof. dr hab. Julian Skrzyp, dr Grzegorz Tokarz, prof. dr hab. Jan Wendt, dr Ireneusz Wojewódzki….”

Strona internetowa Instytut Geopolityki

Piotrek


Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.