Walka z imigrantami.


Znalezione:
„Dziewczyna z Finlandii vs imigranci”
https://youtu.be/rUjZmXUrelU
Ujecie islamu poprzez kalifat:

https://youtu.be/P_3Ha4OLlaU

Skrajności prowadzą do nienawiści. Skrajnością jest umiłowanie PONAD inne narody – swojego narodu.
Ludzie różnią się między sobą – jedni widzą umiłowanie narodu jako poszanowanie również i prawa innych narodów do istnienia, inni w wersji nacjonalistycznej widzą umiłowanie narodu, ale tylko swojego, każdy inny zagrażający swojemu powinien być zlikwidowany… tak widzi to nacjonalizm integralny Doncowa.
Sam ten twór wyrósł z wersji innych pierwotnych nacjonalizmów, może i łagodniejszych, jednak stanowiących „podściółkę” dla tego złego i okrutnego.

Nacjonalizm nie jest dobrem, jest złem – nacjonalizm to rodzaj wytłumaczenia samemu sobie że:
„…jestem lepszy bo kocham swój kraj, który też jest lepszy dlatego, że jest moim krajem – leszy od innych krajów.
Dlaczego tak myślę? Ponieważ czuję swoją słabość, więc muszę się jakoś wzmocnić…”

Udowodnione jest że w czasie zagrożenia, upadku, stagnacji, gospodarczych kłopotów, rozpadu moralnego i etycznego – to właśnie nacjonalistyczne hasła integrują grupy, które czują się zagrożone – wcale niekoniecznie atakiem z zewnątrz. Jednak tylko taki atak można racjonalnie przedstawić jako zagrożenie bezpośrednie.
Tym samym integrując do walki pewne grupy społeczne.
Tak się dzieje teraz w Europie.
Faktem jest, że są symptomy zagrożeń zewnętrznych – należy walczyć z nimi, jednak też zdecydowanie należy przeciwstawiać się skrajnościom wewnętrznym. Akceptacji ruchów nacjonalistycznych.
Postawić należy na patriotyczne ujęcie miłości do Ojczyzny, Narodu – poprzez szacunek do innych narodów.
Z kolei grupy społeczne, które stanowią zagrożenie tej równowagi należy edukować w wartościach etycznych i moralnych, tak aby odnalazły prawdę o miłości do własnego Narodu, nie poprzez niszczenie innych narodów…

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.