Zgubny wpływ techniki…

Z maila…
Jakież  było moje zdziwienie, kiedy znalazłem artykuł J. Fetzera z 9 stycznia 2016 roku, który przeprowadzając wywiad z Barrie Trower ujawnił, że taki zakaz publikacji wyników eksperymentów z polem elektromagnetycznym był prowadzony na całym świecie, zarówno bowiem w USA, jak i Anglii rządy zakazały publikacji o skutkach oddziaływania elektromagnetycznego innego, aniżeli termiczne. Poniższy rysunek pokazuje korelację pomiędzy źródłami promieniowania, a częstotliwościami.

Teoria spiskowa czy ziarno prawdy?

Co to są fale elektromagnetyczne:

Cytat z materiału: Jak rodzice niszczą własne dzieci – Wi-Fi.

Autor: Dr Jerzy Jaśkowski
Polska
Data wpisu na Prison Planet: 2016-01-21

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.