Konferencja w poznańskim IPN DREZDEŃSKI SZAFOT (ścięci Polacy)

W ubiegły piątek odbyła się niezwykle ciekawa i bogata w szczegóły konferencja na temat 84 ściętych Polaków w drezdeńskim więzieniu. Salę im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” wypełnili licznie przybyli goście,
w tym z Niemiec dr Brigit Sack (GMPD Drezno), dr Gerald Hacke (GMPD Drezno) i dr (medycyny) Gustav Bekker, a także krewni i żyjący jeszcze przyjaciele pomordowanych.
Niemieccy goście wygłosili wnikliwe i interesujące wykłady na temat miejsca straceń, i samych procesów. Rafał Sierchuła przedstawił wykład ukazujący postacie straconych Polaków, okraszony niezwykle sugestywną i wzruszającą muzyką i zebranymi zdjęciami pomordowanych.

Jakub Staszak z Jarocina ukazał działanie niemieckiego prawa karnego, które dążyło do zagłady narodu polskiego poprzez realizację programu eugenicznego. Pani Aleksandra Pietrowicz z IPN w Poznaniu przedstawiła losy grupy konspiracyjnej z Kórnika. Była też mowa o organizacjach: „Dla Ciebie Polsko” (wykład Kazimiery Horyza-Pachciarz), i „Czarny Legion” (wykład Jerzy Zielonka). Szczególnie ta druga organizacja jest niezwykle ciekawa. Z jej 80 młodych członków (średnia wieku 19 lat), tylko jeden nie został aresztowany przez Niemców, a ponad 55 zginęło ściętych na szafocie.

Do tej pory żyje jeszcze dwóch. Była to organizacja narodowa z korzeniami endeckimi, pomimo całkowicie robotniczego pochodzenia jej członków. Po wojnie władze komunistyczne z tego też powodu usilnie starał się przypisać jej przynależność do komunistów co było wierutną bzdurą i kłamstwem. Wszystkie rodziny członków „Czarnego Legionu” wywodziły się z tradycji obozu narodowego. W pełni potwierdzają to jeszcze żyjący uczestnicy ruchu. W Gostyniu mieście gdzie działał „Czarny Legion” wkrótce zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca tą patriotyczna organizację.
Na szczególną uwagę zasługuje wykład w języku polskim gościa z Niemiec Gustawa Bekkera. Opowiedział on o ściętej podczas wojny przez okupanta hitlerowskiego we Wrocławiu młodej 22 letniej członkini Kujawskiego Związku Polityczno-Literackiego Henryce Wojdyłło. Niezwykle wzruszający jej list do rodziny w którym przeprasza za to, że musi zginąć i tym samym sprawia ból rodzicom, był dowodem nie tylko dzielności ale i wielkiej miłości. Pan Gustav podkreślił to w sowim przemówieniu dodając, że młoda ta dziewczyna nie walczyła z okupantem za pomocą broni, na początku było to tylko i wyłącznie kultywowanie tradycji patriotycznych przez czytanie polskich dzieł Mickiewicza czy Sienkiewicza. Związek wydał też kilka gazetek. Nie planowano walczyć zbrojnie. Jednak reżim faszystowski jak podkreślił Pan Gustav okazał się okrutny dla tego młodego życia. I przerwał jego nić…
Na zakończenie ks. Jarosław Wąsowicz Salezjanin z Piły opowiedział o męczeńskiej drodze Poznańskiej piątki wychowanków salezjańskich, młodych chłopaków, ściętych w Dreźnie. Podkreślił ważność patriotycznej wymowy konferencji, ukazania postaw których dziś już nikt nie stara się rozwijać w młodzieży. Niezwykle plastycznie ukazał ich drogę do świętości, opisując ich ostatnie chwile znane z relacji pisemnych kapelana więziennego. Każdy z nich chciał widzieć tuż przed śmiercią krzyż, takie było ich ostatnie życzenie. Kapelan miał stać tak, aby ich wzrok jako ostatnie co widzieli na ziemi, padł na narzędzie męki i śmierci ich Pana, Chrystusa…
Przedstawiono też komiks mówiący o poznańskiej piątce zrealizowany przez firmę Artura Piotrowskiego od lat starającego się o fundusze na nakręcenie filmu na temat młodych bohaterów. Artur Piotrowski znany jest poznaniakom z reżyserii spektaklu na poznańskiej Cytadeli upamiętniającego śmierć Jezusa na Krzyżu.
Komiks ukazał się pod redakcją Tomasza Nowaka będącego też jednym z aktorów poznańskiego Misterium Męki Pańskiej. Jego premiera oficjalna ma nastąpić 24.05. br.
Konferencja ta jest doskonałym przykładem współpracy polsko-niemieckiej w dziedzinie martyrologii narodu polskiego.
W najbliższym czasie odbędzie się inna konferencja dotycząca Ludobójstwa na wschodzie II RP dokonanego przez morderców nacjonalistycznych z OUN-UPA pt. „Prawda historyczna a prawda polityczna w badaniach naukowych. Przykład ludobójstwa na kresach południowej Polski w latach 1939-1946.”
Miejsce konferencji: Wrocław, data: 20-22 Czerwca.
Oby i z ukraińskimi przyjaciółmi mogła się rozwijać współpraca na takim samym poziomie jak z niemieckimi.
Ostatnio został uczyniony pierwszy krok w tej kwestii. W Kijowie na początku kwietnia otwarto wystawę poświęconym ofiarom polskim i żydowskim Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA. Była ona wspólnie organizowana przez polską i ukraińską, strony.

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.