Pomysły Mieszkańców Miasta dla Poznania

Istotny problem dotyczący projektu Statutu Miasta Poznania, został poruszony na jednej z sesji Rady Miasta.

Ze strony: LXXVII sesja Rady Miasta Poznania
„Pierwszym merytorycznym punktem była kontynuacja prac nad zmianami do Statutu Miasta. Przewiduje się m.in., że do Rady Miasta może zostać wniesiony obywatelski projekt uchwały, pod którym podpisze się co najmniej 5 tys. mieszkańców. Klub Radnych PiS proponował aby ten próg obniżyć do 1 tys. Zdaniem przewodniczącego Rady Miasta Grzegorza Ganowicza, projekt uchwały, który uzyska mniej niż 5 tys. podpisów, inicjatorzy mogą przedstawić radnym, którzy mają możliwość indywidualnej inicjatywy uchwałodawczej. Doraźna Komisja Statutowo-Regulaminowa kierowana przez radnego Jana Chudobieckiego, rozpatruje te i inne poprawki, klubowe i indywidualne.”

Jest to istotny krok w kierunku społeczeństwa obywatelskiego, możliwość współdecydowania o wyglądzie miasta, rozwiązaniach infrastrukturalnych wewnątrz jego, działaniach na jego rzecz poprzez zaangażowanie bezpośrednie mieszkańców. Zmniejszenie liczby osób do tysiąca tylko zdynamizowałoby i prawdopodobnie zaktywizowało społeczność miejską do działań. W tym temacie i tak jest już źle. Bowiem mały odsetek mieszkańców miasta interesuje się w aktywny sposób drogami rozwoju miasta. Zmniejszenie progu zbieranych głosów mogłoby zachęcić (jako działanie łatwiejsze) do większego zaangażowania w sprawy miasta.

mail: BezPrzesady

Piotrek

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.