Pytania środowisk Kresowych do Grzegorza Brauna.

Odpowiedź Grzegorza Brauna.

GRZEGORZ BRAUN, REŻYSER, KANDYDAT NA PREZYDENTA RP 2015
W ODPOWIEDZI NA PYTANIA ŚRODOWISK KRESOWIAN I WOŁYNIAKÓW
? NA RĘCE PANA STANISŁAWA SROKOWSKIEGO, PISARZA

1. Czy poprze Pan nasze starania, by Sejm RP uznał masowe mordy dokonane przez OUN i UPA na ludności polskiej w latach 1939-1947 za zbrodnię ludobójstwa?…
Tak jest, poprę.
Całość na: Pytania środowisk Kresowych Do Grzegorza Brauna