Aleksander Dugin – Ideologia Euroazjatycka. Komu zagraża?

Wyszukuję dla Czytelników różne punkty widzenia na sytuację w Europie, także też między określonymi krajami.
Są to punkty widzenia, których w mediach szerokiego odbioru nie znajdziecie. Próbuję tym samym wypełnić pewną lukę informacyjną. Co oczywiście nie oznacza, że zgadzam się z wszystkimi zawartymi w materiałach tezami. Czy warto jednak poznawać te nieznane nam bliżej punkty widzenia? Chyba tak…
Kim jest w takim razie Aleksander Dugin?
…historyk religii, ideolog tradycjonalizmu integralnego, lider Partii Nacjonal-Bolszewickiej, redaktor naczelny pism Elementy i Miłyj Angieł, realizator stałej audycji Finis Mundi w Radiu Swobodnaja Rossija, redaktor programowy wydawnictwa ?Arktogeja?, koordynator prac Centrum Specjalnych Analiz Metastrategicznych, autor książek: Drogi Absolutu (1991), Misteria Eurazji (1991), Teoria hiperborejska (1992), Konspirologia (1992), Konserwatywna Rewolucja (1994), Cele i zadania naszej rewolucji (1995), Templariusze proletariatu (1997), Koniec świata (1997) i Podstawy geopolityki (1997)…
Z FB użytkowniczka, która przesłała informacje o materiale: „Aleksander Dugin jest ideologiem unii euroazjatyckiej, z której korzysta również Putin.”
Czytaj dalej Aleksander Dugin – Ideologia Euroazjatycka. Komu zagraża?