List protestacyjny do prezydenta. W sprawie leczenia ukraińskich żołnierzy jakiejkolwiek strony.

List, który otrzymałem drogą internetową, potwierdza spostrzeżenia jakie notuję już od chwili majdanu. I nie są to budujące spostrzeżenia…:
Poniżej treść listu:
Prezydent RP
Bronisław Komorowski
Minister Zdrowia
Bartosz Arłukowicz
Panie Prezydencie, Panie Ministrze, ja, niżej podpisana/y wyrażam swoje oburzenie i sprzeciw w sprawie
leczenia w polskich placówkach Narodowego Funduszu Zdrowia żołnierzy armii ukraińskiej, gdy tymczasem polscy pacjenci umierają w kolejkach do szpitali. Czytaj dalej List protestacyjny do prezydenta. W sprawie leczenia ukraińskich żołnierzy jakiejkolwiek strony.