Niepokojące doniesienia…

Podobieństwa metod Państwa Islamskiego z nacjonalistami ukraińskimi są widoczne.
Czyżby to było coś więcej?
Lider sieci ekstremistów przyznał, że kupował na Ukrainie broń dla PI

Czy to prawda?