Prawo w Polsce – kuleje.

Nadesłane przez Lex Nostra:
Prawo ustanowione zostało w trosce o obywateli, by każdy z nich czuł się swobodnie i bezpiecznie na terenie, na którym się znajduje. Prawo powinno być wykładnią wzorców postępowań, pomocą w odróżnieniu, co jest dobre, a co złe. Prawo, wreszcie, zawsze winno służyć dobru człowieka, by jego godność nigdy nie została zaprzepaszczona.
Lex Nostra

Historia pana Andrzeja Kursa nie jest przykładem wzoru zamieszczonego powyżej. W tym przypadku, troska o dobro i komfort obywatela staje się zmarginalizowana, a ostateczna decyzja sądu bazuje na przekonaniach orzekającego wyrok. Pan Andrzej Kursa odbywa karę już od ponad 14 lat w jednym więzień na terenie Polski. Od początku wyroku, aż do dzisiaj, bezskutecznie stara się o przekierowanie go Niemiec, by tam móc dokończyć odbywanie swojego wyroku. Mężczyzna, oprócz obywatelstwa polskiego, posiada także obywatelstwo Republiki Federalnej Niemiec. Czytaj dalej Prawo w Polsce – kuleje.