Zagrożenie dla polskiej racji stanu – kult Bandery i UPA wchodzi do szkół na Ukrainie.

Komentarz na FB do materiału:
„…Już to wszystko było w szkołach Ukrainy z roku 2004. Broszura S.Kulczyckiego i grupy „historyków” o działalności OUN i UPA. Naklad 120.000 ekz.!!! Dla szkoł Ukrainy
Być może ta broszura są nie znana w Polsce. Ale historycy, badaczy tematu slychali albo przeczytali innu broszuru – „Gora urodziła mysz. Banderowsku”. Autor tej broszury – Św. P. Wiktor Poliszczuk. To jest odpowiedź na broszuru Kulczyckiego, krityka ję….”
(zachowana oryginalna pisownia)

Fragmenty z materiału:
„Ukraiński resort oświaty zadecydował m.in. o kulcie OUN-UPA w szkołach. Będzie to w ramach programu: ?Koncepcja narodowo-patriotycznego wychowania dzieci i młodzieży?
[…]
Nie byłoby w tych planach nic złego, gdyby nie to, że plany są oparte na ogromnym kłamstwie historycznym. Nie istniały takie twory jak: Państwo Litewsko-Ruskie, Państwo Kozackie czy Hetmanat…
[…]
Stawianie UPA jako wzorca moralnego dla młodzieży ma przypomnieć o walkach, jakie toczyła ta armia przeciw sowietom. Pomija się jednak jej ludobójcze aspekty. Ukraińska Powstańcza Armia w okrutny sposób pozbyła się od ponad 100 tys. do 200 tys. Polaków w celu ?przygotowania terenów dla Ukrainy?.”

Te doniesienia są bardzo niepokojące. Gdzie reakcja polskiego rządu? Powinniśmy się jej domagać.

Cytat pochodzi z: Kult UPA wchodzi do szkół