Spotkanie Forum Obywatelskich Ruchów – Polska (FORP).

Inicjatywa, która ma obudzić ducha w narodzie. Poza obecnym blokiem partyjnym:
Spotkanie Forum Obywatelskich Ruchów: Polska (FORP) odbędzie się w Warszawie w sali NOT ul. Czackiego 3/5 w niedzielę 29 września 2013 o godz. 11.00

Spotkanie: Forum Obywatelskich Ruchów ? Polska (FORP)
Spotkanie: Forum Obywatelskich Ruchów ? Polska (FORP)

Czytaj dalej Spotkanie Forum Obywatelskich Ruchów – Polska (FORP).