„Ja Klawisz” – książka Józefa Smurawy.Spotkanie z Autorem wspomnień zawodowych strażnika więziennego w murach mojej starej szkoły średniej (dawnego Technikum Kolejowego) było inspirujące. O samej książce może nie było zbyt wiele, w sensie bezpośredniej zawartości. Raczej o potrzebie jej napisania. Udało też się ustalić kilka ciekawych spostrzeżeń, np jedno z nich brzmiało (jako odpowiedź na moje pytanie): Dla skazanych za ciężkie przestępstwa, typu morderstwa, brutalne gwałty itp – kara powinna być zaostrzona a ich traktowanie powinno odbiegać od standardu. Powinni być „specjalnie traktowani”, a to nie oznacza lepszego traktowania.
I cóż Czytaj dalej „Ja Klawisz” – książka Józefa Smurawy.