„Oświeć Posła” – akcja Stowarzyszenia: Rzecznik Praw Rodziców

„Od dzisiaj do momentu głosowania będziemy odwiedzać posłów w swoich okręgach i tłumaczyć dlaczego nie chcemy, żeby reforma obniżenia wieku szkolnego weszła w życie i dlaczego posłowie powinni poprzeć wniosek miliona obywateli. Koniecznie włączcie się do akcji. Od tego zależy powodzenie całej inicjatywy.

Na spotkaniu zadajemy dwa pytania, prosimy o jednoznaczną odpowiedź i informujemy posła, że od stanowiska w tej sprawie uzależniamy udzielenie mu poparcia w najbliższych wyborach.

Pytanie 1. W ciągu pięciu lat, korzystając z prawa wolnego wyboru, ponad 80% rodziców sześciolatków (ponad 1,7 mln z 2 mln dzieci w tych rocznikach) zdecydowało o pozostaniu dzieci w zerówce.
Czy zamierza Pan głosować za pozostawieniem wyboru rodzicom sześciolatków z następnych roczników czy za pozbawieniem ich prawa wyboru?

Pytanie 2. Z wyników badania CBOS, przeprowadzonych między 6 a 12 czerwca 2013, wynika, że 70% obywateli domaga się referendum edukacyjnego. Milion z nich poparła wniosek swoim podpisem.
Czy zamierza Pan głosować za poparciem czy odrzuceniem głosu tych obywateli?

Wszystkich, którzy chcą spotkać się z posłami, prosimy o kontakt z koordynatorką akcji ,,Oświeć posła” Katarzyną Staśkiewicz. Piszcie na adres: oswiecposla@gmail.com
W temacie maila podajcie koniecznie NAZWĘ WOJEWÓDZTWA
Odeślemy list przewodni do posłów, instrukcję i inne materiały przygotowane na spotkanie.
Informacja o akcji Oświeć posła na stronie rzecznik rodziców”

(http://www.rzecznikrodzicow.pl/akcja-oswiec-posla#overlay-context=zwrot-za-podreczniki-2013)

Krótko: po co jest obecnie szkoła…

Ma to być pytanie czysto retoryczne, do- że tak się wyrażę, własnych przemyśleń. Dodam poniżej, do pomocy w rozważaniach szanownych Czytelników – kilka wskazówek zasłyszanych czy też przeczytanych w internecie… Czytaj dalej Krótko: po co jest obecnie szkoła…