Tolerancja – znów wraca.

Tolerancja?
A może chodzi o przywileje? Tak mi wychodzi z retoryki LGBT.
W Polsce nigdy nie prześladowano gejów. W Anglii np karano za homoseksualizm więzieniem.
Środowisko LGBT próbuje pod pretekstem domniemanych …jakiś prześladowań (które jeżeli w ogóle jakiekolwiek zaistniały to zostały raczej sprowokowane przez zachowanie ich samych – agresywne ataki na kościół, na społeczeństwo hetero, ciągłe wrzaski wywołujące przysłowiowego „wilka z lasu”).
Odnoszę wrażenie że ich jedynym celem jest sprowokowanie reakcji negatywnej. BO gdyby nie to to nikt by o nich nie wiedział.
Kalkulują, że w końcu kogoś to wkurzy i ktoś z nich dostanie po buzi, a oni będą mogli to wykorzystać.
Politycznie.

W Polsce te grupy były zawsze tolerowane .
I sobie w cichości egzystowały. Oczywista zawsze jakiś margines był. Ale nie taki jak gdziekolwiek indziej.
Miałem paru kolegów homo – każdy z nich chciał być anonimowy i podkreślał że chce zostawić to dla siebie, że to co robi się w łóżku nie powinno interesować nikogo.
Tolerancja – to tolerowanie, nie stawianie na piedestale. To się chyba komuś myli. A może nie?

definicja tolerancji

Tolerancja – definicja.

„tolerancja [łac. tolerantia ‘cierpliwość’, ‘wytrwałość’], socjol. postawa zgody na wyznawanie i głoszenie poglądów, z którymi się nie zgadzamy, oraz na praktykowanie sposobu życia, którego zdecydowanie nie aprobujemy, a więc zgody na to, aby zbiorowość, której jesteśmy członkami, była wewnętrznie zróżnicowana pod istotnymi dla nas względami.
Tolerancja oznacza rezygnację z przymusu jako środka wpływania na postawy innych ludzi. Wyjątkami są jedynie sytuacje, w których owe postawy zagrażają bezpieczeństwu osób oraz ich mienia (tolerancja nie rozciąga się więc np. na zabójców, gwałcicieli czy złodziei). Zakres tolerancji jest historycznie zmienny. W większości społeczeństw albo nie było jej wcale, albo była bardzo ograniczona na skutek tego, że jednemu systemowi moralnemu przysługiwało uprzywilejowane stanowisko bądź monopol. Tolerancja objęła najwcześniej innowiercze wierzenia i praktyki rel., stopniowo rozszerzono ją na inne dziedziny, np. sferę obyczajów. Jakkolwiek zasada tolerancji jest współcześnie stosunkowo szeroko uznana i prawnie zagwarantowana niemal na całym świecie, bywa nierzadko kwestionowana i naruszana. Tam gdzie jest w pełni przestrzegana istotnego znaczenia nabrał problem granic tolerancji”