O Timoszenko raz jeszcze: po Euro 2012 cisza – co to znaczyć może?

Na Interii 360 przeczytałem bardzo dobry materiał podsumowujący całą aferę przed Euro 2012 z byłą premier Timoszenko skazaną prawomocnym wyrokiem niezawisłego sądu na Ukrainie. Skontaktowałem się z Autorem i poprosiłem o możliwość pełnej publikacji na bezprzesady.com – udzielił na to zgody. Obecnie sprawa „niesprawiedliwego” więzienia byłej premier przycichła. Wydaje się że przed Euro 2012 było to działanie czysto marketingowe obliczone na autoreklamę. Czytaj dalej O Timoszenko raz jeszcze: po Euro 2012 cisza – co to znaczyć może?