Z pewnego wywiadu…

Mały cytat:
I im wcześniej Polska wypracuje sobie własną, samodzielną pozycję ? tym lepiej.

Dodam, wywiad jest z Rosjaninem. Można go różnie odbierać, niemniej jest to jeszcze jeden przyczynek do dyskusji. Z wielką chęcią przeczytałbym jako kontrargument wywiad z jakimś niemieckim naukowcem podobnej rangi, angielskim i z USA. Wtedy można by było na zasadzie porównawczej, analizując wielopłaszczyznowo, wyciągnąć wnioski w zakresie podejścia tych państw, ich struktur politycznych, ekonomicznych i społecznych do naszego kraju.

Niemniej, analizując pewne zawarte w materiale informacje można się zastanowić nad ogólnym obrazem tego co dzieje się obecnie na świecie. Osobiście widzę jeszcze dodatkowo zagrożenie w trzeciej sile – terroryzmie islamskim. Oczywiście o ile nie jest on kierowany przez którąś z dwóch głównych sił, obozów wymienianych w materiale.

Czarne sztandary

Czy Czarne Sztandary nie Czytaj dalej Z pewnego wywiadu…