Informacja już jest też na stronie ks Isakowicza-Zaleskiego: Ludobójstwo wreszcie nazwane po imieniu .
Przypominam pierwszy wpis zaraz po zgłoszeniu kiedy to Wojtek dał mi znać o tym że już się pojawił: Projekt ustawy 11 lipca Dzień Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA…: Kukiz15.

Pierwowzór przekazałem ks Tadeuszowi w dniu 12 lutego w Puszczykowie (pisany na początku lutego zaraz po tym kiedy poseł klubu Kukiz15 Wojtek Bakun spotkał się ze mną w Rawie Mazowieckiej na spotkaniu i poprosił mnie o napisanie projektu ustawy (preambuły, tekstu ustawy i uzasadnienia) – zgodnie z tym co ustalaliśmy jeszcze w zeszłym roku, zaraz po jego wyborze na posła), stało się to zaraz po obiedzie ormiańskim. Ks Tadeusz był zaproszony na cykl spotkań przygotowywany już od zeszłego roku przeze mnie w Wielkopolsce. W organizowaniu tych spotkań uczestniczyło wiele osób dobrej woli, którym już kilka razy dziękowałem za starania – i raz jeszcze dziękuję.
Nie zapomnij o Kresach - Puszczykowo
(kilka godzin później spotkanie w Puszczykowie)

Między innymi było krótkie spotkanie w STK (Swarzędzka Telewizja Kablowa).
Link do programu:

Pierwszy wpis z 16 lutego, w którym po ogłoszeniu projektu PIS – pisałem o naszym projekcie: 11 lipca to dzień Zagłady Wołynia…Ludobójstwo.

Zrobiliśmy co było można, Wojtek, ja, posłowie klubu Kukiz15…
Reszta zależy już tylko od Was.

Piotr Szelągowski