Rawa Mazowiecka – o Ludobójstwie OUN-UPA.

W sobotę odbyło się spotkanie z filmem „Zapomnij o Kresach” i książką Mirosława Kowzana: „Krzyż na Perczynie”.
Na spotkaniu był obecny poseł Kukiz15 Wojtek Bakun, a także radni miejscy, pedagodzy i wykładowcy ze szkół miasta i oczywiście mieszkańcy.
Krótka relacja fotograficzna:

Spotkanie w Rawie Mazowieckiej:

Nie… Zapomnij o Kresach
Rawa Mazowiecka


Rozmowy przed spotkaniem z niektórymi gośćmi
(w tym z posłem Wojtkiem Bakunem, który dotarł prosto z Warszawy, używając popularnego portalu społecznościowego – dla autostopowiczów):
Przed spotkaniem
Rozmowy przed spotkaniem

Rozpoczęcie spotkania w Rawie Mazowieckiej.

Powitanie

Pokaz dokumentu zrealizowanego dla Inne Oblicza Historii przez TV Sudecką, „ZAPOMNIJ O KRESACH”.
Projekcja dokumentu Zapomnij o Kresach


Prelekcja – na temat filmu dokumentalnego, książki i problemu nacjonalizmu ukraińskiego – a także konotacji nazistowskich i
prezentacja książki „Krzyż na Perczynie”. Historia miejscowości startej z powierzchni ziemi, tylko dlatego, że była ona zamieszkiwana przez Polaków.
Źródło nienawiści: Nacjonalizm – autor Dmytro Doncow.
Ten ideolog nacjonalizmu ukraińskiego przetłumaczył „Main Kampf” Adolfa Hitlera na język ukraiński. Zafascynowany ideologią nazistowską przeszczepił ją na podatny grunt OUN. Obecnie po dostaniu się do domeny publicznej „Main Kampf” książkę tą można kupić na Ukrainie…: ?Main Kampf? w domenie publicznej.
Nacjonaliści ukraińscy obecnie wysuwają żądania terytorialne wobec Polski. Ich rewizjonizm sięga Przemyśla i 19 powiatów wzdłuż polskiej granicy wschodniej z Ukrainą…
Dalsza kontynuacja prelekcji w której nastąpiło opisanie wydarzeń 1943 roku, a także konsekwencji zbrodni Ludobójstwa dokonanej przez OUN-UPA na wielu narodach zamieszkujących tereny obecnej zachodniej Ukrainy.
Ważną rolę odgrywali Ukraińcy, którzy za cenę życia ratowali Polaków, w dokumencie „Zapomnij o Kresach” omówione są trzy takie sytuacje.
Podczas prelekcji wspominam o wielu innych takich działaniach. Również i o tych podczas których Ukraińcy ponosili najwyższą ofiarę, ratując swoich sąsiadów od śmierci. Sami ginęli z rąk nacjonalistów ukraińskich:

Prelekcja Rawa Mazowiecka

W 2009 roku złożyłem pismo mojego autorstwa o uznanie ich za tzw. „Sprawiedliwych Ukraińców” na wzór medalu „Sprawiedliwi wśród narodów świata”. Nie był to tylko mój pomysł, ale omawialiśmy o w dość szerokim gronie. Szczególne podziękowania należą się Krzysiowi, Wojtkowi, Adzie…
Pismo złożono na ręce RPO Kochanowskiego:

?Do
Rzecznika Praw Obywatelskich
Janusza Kochanowskiego

My, Obywatele Rzeczpospolitej zatroskani i zmartwieni brakiem pamięci o pomordowanych ofiarach Ludobójstwa, obywatelach polskich różnych narodowości, w tym; żydowskiej, ukraińskiej, ormiańskiej, słowackiej, holenderskiej, niemieckiej i wielu innych Domagamy się:
Nagłośnienia prawdy historycznej dotyczącej działań band OUN i OUN-UPA w latach 1939-1947 mających na celu ludobójczą eksterminację wszystkich narodów zamieszkujących Na terenach Małopolski Wschodniej, województw: Rzeszowskiego, Lwowskiego, Stanisławowskiego, Tarnopolskiego, Wołyńskiego, Podolskiego, Lubelskiego, wliczając w to również obywateli polskich narodowości ukraińskiej, którzy zostali zgładzeni za to, że nie zgadzali się z nacjonalistyczną wykładnią działań morderców z OUN-UPA.
Wystosowania oficjalnego pisma, w którym państwo polskie żądać będzie od państwa ukraińskiego, potępienia zbrodniarzy i zburzenia ich pomników.
Chcemy zaznaczyć, że nie pragniemy niczego innego, ponad moralne zadość uczynienie.
Pomimo takich insynuacji czynionych nawet przez osoby duchowne czemu wyrażamy nasze najwyższe zdziwienie, Tutaj cytat:
?..ks. prof. Stanisław Wilk, rektor uczelni. ? Staram się zrozumieć rodziny pomordowanych na Wołyniu. Ale z drugiej strony jak długo jeszcze będziemy się sycić żądzą zemsty?..?
(Cytat za: http://miasta.gazeta.pl/lublin/1,48724,6551148,Isakowicz_Zaleski__Nie_dla_doktoratu_Juszczenki.html)

Nieprawdą jest jakiekolwiek pragnienie zemsty, o której mówi ks. Prof. Wilk.
My obywatele III Rzeczpospolitej pragniemy Prawdy, nie chcemy sądzić i skazywać na słuszną karę za zbrodnie morderstwa starców, nie chcemy zadośćuczynienia materialnego.
Naszym jedynym celem jest właściwe miejsce pomordowanych w pamięci ludzkiej dla ofiar setek najwymyślniejszych tortur; niemowląt, dzieci, kobiet, starców rzadko- mężczyzn zdolnych do walki.
Ludzie ci ginęli tylko, dlatego że nie byli właściwej narodowości, lub, że nie zgadzali się Na mord na swoich krewnych czy sąsiadach innej niż oni sami narodowości.
W ten sposób zamęczono kilkadziesiąt tysięcy Ukraińców, którym nie było obce słowo tak bliskie naszemu Papieżowi: Miłosierdzie; i pomoc bliźniemu.
Chcemy podkreślając ukraińskie ofiary oddać hołd, tym odważnym ludziom, którzy w obronie swoich bliźnich czy sąsiadów narodowości polskiej lub innych, oddali życie nierzadko poświęcając również i swoje rodziny.
Polacy ginęli, ponieważ tak nakazywała wykładnia nacjonalistyczna, obywatele pochodzenia ukraińskiego jednak mieli wybór i niejeden z nich nie zawahał się, wolał oddać życie, prawie zawsze w męczarniach towarzyszących torturom, niż splamić się krwią; sąsiadów, żony, ojca, matki, córki, czy syna.
W imieniu wszystkich podpisanych prosimy o możliwość nagrodzenia tych wszystkich ofiar narodowości ukraińskiej. W tym celu proponujemy specjalny medal odwagi i miłosierdzia dla wielu jakże często brutalnie zamęczonych w odwecie za obronę ofiar ukraińskich obywateli.
Niech będzie to upamiętnienie męstwa i po prostu postawy godnej miana prawdziwego człowieka na wzór izraelskiego Yadvashem (Sprawiedliwy wśród narodów) dla ratujących życie często kosztem własnego, a nawet i całych rodzin.
Prosimy, aby Pan Rzecznik wspomógł naszą inicjatywę i doprowadził do powstania takiego odznaczenia, które mogłaby wręczać specjalna kapituła, lub inne odpowiednie organy, w tym celu ustanowione.
Jesteśmy przeciw nacjonalizmowi, rasizmowi i wszelkim innym systemom czy ustrojom, które w swojej podstawowej wykładni zadają gwałt miłości do drugiego człowieka, poszanowaniu jego nietykalności cielesnej i godności, a także nie pozostawiają szans i nadziei dla miłosierdzia wobec drugiej osoby ludzkiej.
Nie możemy pozwolić, aby prezydent Ukrainy pozwalał na gloryfikację morderców takich jak Stephan Bandera, czy Roman Szuchewycz, których pomniki zdobią ukraińskie miasta, Nie możemy zgodzić się, aby epatowano symbolami przestępczych organizacji, jak to miało miejsce we Lwowie przed miesiącem, kiedy to w centralnych punktach miasta wystawiono herb jednostki formacji uznanej według prawa międzynarodowego już w 1947 roku przez trybunał norymberski, jako zbrodniczą, a jej zbrodnie jako nie ulegające przedawnieniu:
Dywizja SS o nazwie; ? SS GALIZIEN?.
Czy może być tak, aby po straszliwych wydarzeniach, których eskalacja miała miejsce na Wołyniu 65 lat temu, wracał duch nacjonalizmu, w kraju, który pretenduje do członka Unii Europejskiej, który organizować chce uroczystości sportowe dla całej Europy?
Nie chcemy i nie możemy pozwolić na jednostronne i niesymetryczne traktowanie ofiar, jakie pochłonęła wojenna zawierucha wśród Naszych Rodzin. Są przecież wśród nas również członkowie rodzin osób pomordowanych w Katyniu, rodziny oraz ofiary przemocy Niemiec Hitlerowskich. W tej materii zbrodni jednak zawsze głos był jednolity.

Czy może być tak, aby nasi politycy nie mieli sił ani odwagi, aby upomnieć się o niewinne ofiary nacjonalistów?
Gdzie jest miejsce na Prawdę i Sprawiedliwość?
Nie pragniemy, co raz jeszcze z całą mocą podkreślamy, zemsty ani odszkodowań, Prosimy o Prawdę, aby ta mogła nas wyzwolić z objęć Zła, jakim jest nienawiść między narodami, ludźmi, budząca się z dawno, zdałoby się, uśmierconych nacjonalistycznych, rasistowskich i faszystowskich działań małego grona szaleńców. Wołamy o opamiętanie i szansę dla przyszłych pokoleń życia w prawdzie i pokoju.

Obywatele Rzeczpospolitej.

podpisy
(podpisali wszyscy obecni na Konferencji).

Sprawiedliwi Ukraińcy ? ofiary ukraińskie
Nadal nie wiem, czy są jakiekolwiek plany realizacji tego działania…
Nie dostałem nigdy odpowiedzi na złożone pismo…


Mówiłem też o różnicy pojęć: nacjonalizmu i patriotyzmu: Nacjonalizm a Patriotyzm. Definicje.

Dalej mówiłem o potrzebie zapobieżenia wzrostu nacjonalizmu i umiłowania nazizmu – wersji niemieckiej faszyzmu na Ukrainie. Niestety tak się nie dzieje. Obecnie gloryfikuje się „pomagierów” ukraińskich nazistów niemieckich z III Rzeszy. Np UPA czy Banderę i wielu innych dowódców tej zbrodniczej organizacji.
Gloryfikuje się też żołnierzy dywizji SS „Galizien” składających się z ochotników – nacjonalistów ukraińskich. Jest to bezpośrednie zagrożenie dla pokoju w tej części Europy w bliższym lub dalszym okresie czasu.
Brak reakcji Europy cynicznie wykorzystuje Rosja putinowska ciągle odwołując się do „etosu” tych sił – III Rzeszy i nazizmu.
„Matuszka” UE sama niejako doprowadziła do tego kryzysu, brak reakcji z jej strony umożliwił użycie przez Rosję takiej dialektyki, w której udowadnia że UE stoi po stronie nazizmu i sił nacjonalistycznych na Ukrainie.
Jest to poważny błąd polityki europejskiej wobec sił nacjonalistycznych na Ukrainie. Wiele razy o tym pisałem – nie żywiąc żadnej sympatii do putinowskiej Rosji stwierdzam fakt wykorzystywania przez nią medialnie (w swoim własnym interesie) – tragedii hekatomby ofiar wielu narodowości – zbrodni dokonanej przez OUN-UPA w cieniu sił okupacyjnych III Rzeszy i za ich zgodą.

Rawa Mazowiecka

Podczas spotkania zaprosiłem do zabrania głosu posła RP Wojciecha Bakuna z ugrupowania Kukiz15 – gościa specjalnego, który przybył na moje osobiste zaproszenie do Rawy Mazowieckiej prosto z Warszawy…
Poseł Bakun mówił szeroko o potrzebie pomocy Polakom na wschodzie, a także o potrzebie uznania 11 lipca Dniem Pamięci Narodowej. Pamięci o zbrodni dokonanej na sąsiadach, na krewnych i przyjaciołach w imię chorej nacjonalistycznej ideologii nienawiści do innego narodu.

Poseł Bakun mieszka w Przemyślu. To właśnie pod Przemyślem w Radymnie odbyła się słynna inscenizacja napadu bandy UPA na polską wieś:

Inscenizacje tą zorganizował Mirek Majkowski nakładem wielu środków i zaangażowania własnego. Wiem ile go to kosztowało…, nie tylko tego ludzkiego trudu, ale tego co zawsze przeżywam osobiście mówiąc o tej straszliwej zbrodni… ( Relacja filmowa rekonstrukcja historyczna Radymno. )

Poseł Kukiz15 Wojtek Bakun zabiera głos

Najważniejszym celem ludzkości w obliczu wydarzeń z przeszłości jest skuteczne zapobieżenie takim warunkom, które w tejże przeszłości doprowadziły do powstania możliwości popełnienia Zbrodni Ludobójstwa. Film dokumentalny, wszystkie prezentowane pozycje książkowe to przestroga przed powtórzeniem się „koła historii”.
Oby Europa i Świat znalazły skuteczny sposób na walkę z nacjonalizmem i nazizmem odradzającymi się na Ukrainie.

Na zakończenie spotkania odpowiedziałem na szereg pytań zgromadzonej publiczności, a także opowiedziałem o działaniach fundacji mentora walki o Prawdę ks Tadeusza Isakowicza Zaleskiego działającej w przestrzeni również głęboko spychanej na margines u nas – problemach osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Zaapelowałem o zainteresowanie się tym tematem jak i poprosiłem o rozważenie wsparcia działań fundacji oddając np 1% podatku.
Jako przykład osób zaangażowanych w działania pomocowe Fundacji wskazałem na siostry Radwańskie:Robią to bardzo skutecznie od wielu lat…

Po spotkaniu

Po spotkaniu - koszulka kresowa

Wręczyłem Posłowi – Wojciechowi Bakunowi koszulkę rocznicową z prośbą o mały datek na potrzeby fundacji. Także jeszcze jedna osoba przyjęła koszulkę obiecując również wspomóc Fundację Brata Alberta.
Wierzę, że to co robię obudzi świadomość Polaków i Europejczyków i nie dopuści do rozlania się nienawiści w postaci nacjonalizmu i nazizmu ukraińskiego, zagrażającego tak naprawdę głównie samemu społeczeństwu ukraińskiemu bardzo niewiele wiedzącemu na temat swoich nowych „bohaterów” co niejednokrotnie się potwierdzało w moich rozmowach z Ukraińcami.

Piotr Szelągowski


Plakat informujący o spotkaniu w Rawie Mazowieckiej:


RAWA


Pomocne Linki:

Łężyca – dzieciom Kresów

O martyrologii dzieci na Kresach

Relacje

70-ta rocznica Ludobójstwa dokonana przez OUN-UPA (1943-2013)

Terroryzm przedwojenny w Polsce OUN

Kijów 8 kwietnia 2010 wystawa o Ludobójstwie

Sprawiedliwi Ukraińcy ? ofiary ukraińskie

Rekonstrukcja ataku UPA na polską wieś w Radymnie pod Przemyślem.

Nowa inscenizacja historyczna zbrodni Ludobójstwa na Kresach wkrótce. Wołów.

Relacja filmowa rekonstrukcja historyczna Radymno.

Bez Przesady! Nie kłamcie! To było Ludobójstwo ? 11 lipca 70-ta rocznica.

Kiedy ?Teatr Nie Teraz? w Poznaniu? Nie teraz???

Drugi Festiwal Niepodległości ? Tarnów. Zdjęcia z dnia Kresowego. – Leon Popek

Ballada o Wołyniu, ballada o zaginionym świecie,

Kto powinien przybliżyć ukraińskiej publiczności losy Ukrainy XX wieku


Muzeum we Wrześni: 72. rocznica Rzezi Wołyńskiej

O Ludobójstwie OUN-UPA w Chodzieży.


Poruszany problem uchodźców: Łamanie praw człowieka na Ukrainie? Uchodźcy w tarapatach.
Odnośnie naruszania praw człowieka na Ukrainie…

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.

3 komentarze do “Rawa Mazowiecka – o Ludobójstwie OUN-UPA.”

  1. 30 stycznia br. odbyło się spotkanie z Panem Piotrem Szelągowskim, które miało miejsce w Miejskim Domu Kultury. Na spotkanie trafiłem dzięki zaproszeniu organizatorów – Rawskich Sympatyków „Kukiz 15”. Na ich prośbę wybrałem się tam z kamerą, aby uwiecznić wydarzenie i dać szansę na zapoznanie się z tematem tym, którzy nie zdołali dotrzeć.

    Spotkanie rozpoczęło się od filmu dokumentalnego. Nie ma tutaj czego długo komentować- Ci , którzy widzieli wiedzą, że to poważny film historyczny, pokazujący bez ogródek tragiczne wspomnienie zbrodni Wołyńskiej. Prelekcja była bardzo treściwa i zajmująca. Obfitowała w fakty historyczne, wspomnienia, a jej uzupełnieniem były anegdoty Pana Piotra z czasów współczesnych. Co dla mnie, jako człowieka hołdującego prawdzie było najważniejsze – prelekcja była całkowicie bezstronna. Przesłanie Pana Szelągowskiego było jasne- mordercami są zbrodniarze wojenni, nazistowskie organizacje, a nie każdy obywatel Ukrainy. Żaden naród nie rodzi się do szpiku kości zły.

    Nawet nie wiem kiedy minęła godzina tego spotkania! Zebrałem naprawdę dużo materiału i kusi mnie, aby przygotować pełną wideo relację ze spotkania. Tymczasem zapraszam na krótki reportaż, który mam nadzieję, przekona większe grono odbiorców do udziału w takich lekcjach.

    https://www.youtube.com/watch?v=8uGoIAlU7Z8&feature=youtu.be

Możliwość komentowania została wyłączona.