Wielki mąż stanu, oddany polskości i Polakom, swojej ojczyźnie, ostatni ormiański arcybiskup, zmarły w 1938 roku, w czasach komuny ukryto jego doczesne szczątki ocalając przed zbezczeszczeniem. Historia jakże znamienna, ostatnio coraz częściej zauważam że często wielkimi patriotami polskimi byli czy też i są Niemcy (Szembekowie) czy chociażby Ormianie (Teodorowicz, Isakowicz), a rdzenni Polacy na tym polu coraz marniej wyglądają…

Ze strony Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa:

„Trwające od wielu lat działania mające na celu przeniesienie szczątków arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza z grobu rodziny Kłosowskich na cmentarzu Łyczakowskim na pierwotne miejsce spoczynku na Cmentarzu Obrońców Lwowa zostały uwieńczone sukcesem.

Po uzyskaniu wszystkich zezwoleń wymaganych przez stronę ukraińską, specjaliści Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, w tym archeolog i antropolog, pod kierownictwem naczelnika Wydziału Zagranicznego Macieja Dancewicza wraz z przewodniczącym Fundacji Ormiańskiej KZKO Maciejem Bohosiewiczem dokonali identyfikacji szczątków Księdza Józefa Teofila Teodorowicza – ostatniego arcybiskupa obrządku ormiańsko – katolickiego w Polsce.

Arcybiskup Józef Teofil Teodorowicz zmarł 4 grudnia 1938 we Lwowie. Po jego śmierci, w uznaniu zasług dla Rzeczypospolitej, ogłoszono w całym kraju żałobę narodową. Zgodnie ze swą ostatnią wolą, ten wybitny patriota, poseł na Sejm i senator RP, kawaler Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, został pochowany na Cmentarzu Obrońców Lwowa. Aby uniknąć profanacji, którą zagrożony był grób arcybiskupa podczas planowej dewastacji Cmentarza Orląt Lwowskich w czasach sowieckich, zwłoki tego zasłużonego duchownego zostały w 1972 r. potajemnie przeniesione, przez jego współpracowników i wychowanków, do grobowca rodziny Kłosowskich.

Ponowne uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce na Cmentarzu Orląt we Lwowie 7 czerwca br. Nabożeństwo celebrować będzie Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski. Homilię wygłosi Jego Ekscelencja Mieczysław Mokrzycki, Arcybiskup Metropolita Lwowski. Kościół ormiańsko-katolicki reprezentować będzie obecny podczas otwarcia grobu Arcybiskupa Teodorowicza, proboszcz parafii centralnej ormiańsko-katolickiej ksiądz Artur Awdaljan.”

Inne informacje na naszej stronie: aktualności TMLiKPW
i inne pomocne linki (audycja: radio plus ks Isakowicz )