2012 Top Ten antysemityzmu – jest partia „Swoboda” za wschodnią granicą.

Utworzona dziesiątka najbardziej antysemickich działań, ruchów i partii podana przez „The Simon Wiesenthal Center?s” (Centrum Szymona Wisenthala) zawiera też nacjonalistyczną partię „Swoboda” z Ukrainy.
Na stronie mówi się o odnowieniu klasycznych antysemickich stereotypów, wygaszeniu pamięci o holokauście w Europie jako powodzie powrotu tych negatywnych stereotypów ze zdwojoną siłą…
Podany jest link do pdf-u na stronie ze szczegółowymi opisami.
2012 Top Ten Anti-Israel/Anti-Semitic Slurs: Mainstream Anti-Semitism Threatens World Peace
– „Antysemityzm zagraża pokojowi na świecie”.

Piotrek

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.