25 procent maturzystów nie zdało matury

Z tej liczby w przypadku 20 procent powodem była matematyka. Zamiast wprowadzać chore pomysły o obowiązkowej matematyce lepiej by pomyślano jak zachęcić młodzież do LUBIENIA matematyki… Nauczyciele raczej nie zachęcają w przeważającej części to psychiczni analfabeci… nie potrafiący nawiązywać kontaktów międzyludzkich na ludzkim poziomie. Doświadczyłem tego i w szkole podstawowej i średniej.
Żeby jednak oddać prawdę w szkole średniej były też osoby uczące matematyki, o ludzkiej twarzy, pewne starsze małżeństwo nauczycieli… bardzo sympatyczni…, ale zapewne był to wynik przedwojennego wychowania… Młodsi nauczyciele byli nastawieni na kierat, wymagający i zupełnie pozbawieni umiejętności przekazywania wiedzy…
Zapewne jest tak w większej ilości szkół – stąd wynik. Nic nie pomoże wprowadzanie matematyki na maturze skoro kadry są do niczego…

Piotrek

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.