Apel Kresowian. Trybunał konstytucyjny zmienia zdanie?

Komentarze do wczorajszej decyzji Trybunału Konstytucyjnego.
Z maila:

Szanowni Państwo,

z inicjatywy prof. Osadczego powołaliśmy Kresową Radę Starszych, jako ciało o charakterze etycznym, moralnym. Przy Radzie istnieje też grupa ekspertów, badaczy. Wspólnie będziemy działać na rzecz prawdy, Kresów i sprawiedliwości. Więcej, przy następnej okazji. Oto nasz pierwszy Apel. Będę wdzięczy za szybkie wyrażenie zgody i podpis pod tym apelem.
Dziękuję wszystkim, a przede wszystkim ekspertom, że zechcieli być przy nas i wspierać.

Z wyrazami szacunku
Stanisław Srokowski

…………………………

CZY OBCE AMBASADY ZNOWU BĘDĄ STANOWIĆ POLSKIE PRAWO?

APEL KRESOWEJ RADY STARSZYCH

Jesteśmy świadkami straszliwych zbrodni, jakich dokonywali w latach 1939-1947 na Polakach Ukraińcy spod znaku Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii. To się działo na naszych oczach. Ledwie uszliśmy z życiem. Niektórzy z nas, jako dzieci i bliscy pomordowanych, do dziś nie mogą sobie poradzić ze swoją i najbliższej rodziny traumą. Kresy południowo-wschodnie spłynęły polską krwią. Mordercy wydłubywali dzieciom oczy, kobietom odcinali piersi, siekierami odrąbywali głowy starcom. Popi w cerkwiach święcili siekiery, noże i widły. A w kazaniach głosili:
(…) „Nie trzeba zważać na nic i nie kierować się sumieniem”; (…) „gdyby krew płynęła rzekami , a łzy potokami, nie zważajcie na to, oczyszczając naszą ukraińską ziemię”. A w „Dekalogu Ukraińskiego Nacjonalisty” Ukraińcy nawoływali: „Nie zawahasz się popełnić najwyższego przestępstwa, jeśli tego wymagać będzie dobro sprawy”. Mordercy do tej pory nie zostali ukarani.
A na Ukrainie stali się bohaterami. Teraz, jak czytamy, przepisy o ukraińskich zbrodniach zawarte w ustawie o IPN, stają się przedmiotem badań, czy są zgodne z polską konstytucją. Dzisiaj, we czwartek, 17.01.2019 r. Trybunał Konstytucyjny ma ogłosić wyrok ws. „nowelizacji ustawy o IPN w części dotyczącej zbrodni ukraińskich nacjonalistów”. Przepisy zaskarżył prezydent Andrzej Duda. Obawiamy się, by znowu, jak już się zdarzało wielokrotnie, obce ambasady nie wpływały na wyroki naszych prawodawców.
Dlatego apelujemy do wszystkich rodaków, a szczególnie do środowisk kresowych, by dokładnie i uważnie śledzili zachowanie i decyzje Trybunału Konstytucyjnego. Idee głoszone przez obie organizacje, OUN i UPA, a także cała ideologia banderyzmu, to nic innego, tylko ideologia wzorowana na ideach nazistowskich i faszystowskich, i śmiało może być nazwana ideologią nazifaszystowską.

Żądamy surowych kar za upowszechnianie tej ideologii, jako ideologii zbrodniczej, ludobójczej i antypolskiej.

Oczekujemy, że tak boleśnie doświadczony naród, jak naród polski, nie pozwoli, by setki tysięcy niewinnych ofiar, zamordowanych na polskich Kresach przez bandy OUN i UPA zostały znieważone i upokorzone przez niesprawiedliwą ustawę. Apelujemy do wszystkich środowisk kresowych o szczególną czujność i natychmiastową reakcję. Choć tli się jeszcze w nas nadzieja, że TK stanie na wysokości zadania i ujawni się w świetle sprawiedliwości.

KRESOWA RADA STARSZYCH

1. Stanisław Srokowski, Wrocław, koordynator

2. Janina Kalinowska, Zamość

3. Feliks Trusiewicz, Wrocław

4. Edward Bień, Dzierżoniów

5. Maria Wieloch, Gdańsk

6. Ryszard Kosior, Gdańsk

7. Janina Zimirska

8. Józef Maliszewski, Chodzież

9. Karol Bauer


DORADCY, EKSPERCI

Prof. dr hab. Bogumił Grott

Prof. Włodzimierz Osadczy

Prof. Andrzej Zapałowski

Dr Lucyna Kulińska

Prof. Leszek Jazownik

Prof. Czesław Partacz

Jacek Boki

Mirek Kowzan

Władysław A. Pitak


Precyzyjnie na portalu RMF FM o zmianach:

Przepisy nowelizacji ustawy o IPN w zakresie użytych pojęć „ukraińscy nacjonaliści” i „Małopolska Wschodnia” są niezgodne z zasadą określoności przepisów prawa i w związku z tym zostały uznane za niekonstytucyjne – orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Trybunał stwierdza, że tworząc zakwestionowane przepisy ustawodawca posłużył się zwrotami o nieokreślonym desygnacie. Ich znaczenia ani nie zostały sformułowane w ustawie, ani nie można ich zrekonstruować w sposób niebudzący wątpliwości w oparciu o konotacje występujące w języku powszechnym – powiedział w uzasadnieniu wyroku sędzia TK Andrzej Zielonacki.

Jak dodał, pojęcie „ukraińscy nacjonaliści” funkcjonuje także w ustawie o kombatantach, ale – zarówno tam, jak i w ustawie o IPN – „ustawodawca zaniechał jednak definicji tego pojęcia”.

Ustawa o IPN w ogóle nie precyzuje, czy przez „ukraińskich nacjonalistów” należy rozumieć tylko zorganizowane struktury polityczne lub paramilitarne, których członkowie brali udział w czynach wymierzonych przeciw władzy państwowej oraz ludności cywilnej, czy też każdego, kto utożsamiając się z ideami ukraińskiego ruchu narodowego działał przeciw państwu polskiemu i jego obywatelom w czasie II RP, II wojny światowej i w okresie powojennym – podkreślił sędzia Zielonacki.

Generalnie jest to wskazanie jak powinno się doprecyzować wyżej wymienione terminy w ustawie. Ustawodawca powinien to uczynić i raz jeszcze po zmianach tym razem zgłosić je do ponownego rozpatrzenia.
Moim zdaniem doprecyzowanie powinno opierać się na eksperckim opracowaniu w skład którego powinni wchodzić naukowcy zajmujący się tematem, tacy jak: Prof. dr hab. Bogumił Grott, Prof. Włodzimierz Osadczy, Prof. Andrzej Zapałowski, Dr Lucyna Kulińska, Prof. Leszek Jazownik.

Najszerszym określeniem (wg mojej oceny) jest zastosowanie sformułowania jako „nacjonaliści ukraińscy”: „…każdego, kto utożsamiając się z ideami ukraińskiego ruchu narodowego działał przeciw państwu polskiemu i jego obywatelom w czasie II RP, II wojny światowej i w okresie powojennym …”

Wskazanie jest wyraźne.

Oczywistym jest, że każdy Ukrainiec, który spotkał się z ideami nacjonalizmu integralnego głoszonymi przez wszelkie ukraińskie organizacje nacjonalistyczne i zastosował się do ich wskazówek, wykazał tym samym tożsamość z ideami propagowanymi przez te organizacje – jeżeli stosując się do nich wykonywał akty przemocy, klasyfikowane lub nie jako działania w ludobójczej akcji, czy też zwykłe akty przemocy lub terroru, które wynikały z „nasączenia” doktrynalnego ideami nacjonalizmu integralnego, czy też spuścizną ideową, jak i czynami przestępczymi (szeroko udokumentowanymi opracowaniami przedwojennymi i powojennymi) działającej na terenie II RP organizacji terrorystycznej jaką była OUN (jej przywódca został skazany na karę śmierci), potwierdził tym samym wrogość do Państwa Polskiego i jego Obywateli.

Piotr Szelągowski


Ilustracja do wpisu: Wrocław, pomnik poświęcony ofiarom nacjonalistów ukraińskich.
Foto: Piotr Szelągowski

Wypowiedź ks Isakowicza-Zaleskiego:

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.