Cytaty na 27 kwietnia; morderstwo usankcjonowane?

Podaję poniżej kilka cytatów, które być może przyczynią się do szerszego zrozumienia problemu związanego z mordowaniem…

„…Trzeba w tym miejscu przypomnieć też wypowiedź M. Bormana –
hitlerowskiego zbrodniarza wojennego, szefa kancelarii A. Hitlera i
faktycznego szefa NSDAP: „…obowiązkiem Słowian jest pracować dla nas.
Płodność Słowian jest niepożądana. Niech używają prezerwatyw albo robią
skrobanki – im więcej tym lepiej. Oświata jest niebezpieczna”
(cyt. za: J. Heydecker, J. Leeb „Trzecia Rzesza w świetle Norymbergi – bilans tysiąclecia„, Książka i Wiedza, Warszawa 1979, s. 391).

Wypowiedź amerykańskiego prezydenta R. Reagana: „Abraham
Lincoln uważał, że nie moglibyśmy przetrwać jako wolny kraj, gdyby jedni ludzie mogli decydować, że inni nie dorastają do wolności i dlatego
powinni być niewolnikami. Podobnie my nie możemy przetrwać jako wolny naród, gdy jedni ludzie mogą decydować, iż inni nie dorastają do tego, aby żyć i dlatego powinni być zabici przed narodzeniem lub nawet tuż po narodzeniu. Moja administracja oddana jest sprawie zachowania Ameryki jako wolnego kraju, a nie ma kwestii ważniejszej w tym aspekcie, niż potwierdzenie transcendentnego prawa do życia wszystkich istot ludzkich, prawa,bez którego wszelkie inne prawa nie mają żadnego znaczenia”
(R. Reagan”Abortion and the conscience of the nation„, Thomas Nelson Publishers, New York 1984, s. 38).

17.01.1988r. prezydent USA R. Reagan ogłosił „Proklamację”, oto jej dwa fragmenty:
„Wszelkie dowody medyczne i naukowe coraz mocniej potwierdzają, że
dziecko przed narodzeniem posiada podstawowe atrybuty osoby ludzkiej, że jest ono faktycznie osobą. Współczesna medycyna traktuje dzieci nienarodzone jako pacjentów (.) Teraz przeto ja, Ronald Reagan,
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, na podstawie autorytetu
przypadającego mi z mocy Konstytucji oraz prawa Stanów Zjednoczonych, niniejszym proklamuję i deklaruję niezbywalne człowieczeństwo każdego Amerykanina od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci oraz także proklamuję, decyduję i deklaruję, że zadbam o to, aby Konstytucja oraz prawa Stanów Zjednoczonych były wiernie egzekwowane dla ochrony amerykańskich nienarodzonych dzieci. Dla tego aktu, który jak szczerze wierzę, jest aktem sprawiedliwości gwarantowanej przez Konstytucję, wołam o rozważny osąd ludzkości i o miłosierną łaskę Wszechmocnego Boga”
(z: „The Human Life Review„, Winter 1988, Vol. XIV, No
1.1988, s. 92-93).

27 kwietnia 1956 roku została uchwalona ustawa aborcyjna, która „obowiązywała” do 7 stycznia 1993 roku i była jedną z zasadniczych przyczyn zabójstwa około 20 milionów polskich nienarodzonych dzieci…
20 milionów obywateli Polski… Kim mogli być? Kim się stać? Co osiągnąć w życiu. Co zrobić dla kraju?
Tego się nigdy nie dowiemy…

W. I. Lenin postulował: „domagać się całkowitego zniesienia wszystkich ustaw ścigających sztuczne poronienia”
(W. I. Lenin: „Dzieła” Książka i Wiedza, Warszawa 1950, t. XIX, s. 321).
Pytanie: Dlaczego mu tak zależało?
Odpowiedź: likwidacja wrogów… rękoma wrogów.


W piątek 27 kwietnia o 19.00 Parafia Najświętszego Zbawiciela ul Fredry Poznań: projekcja filmu „Eugenika – w imię postępu”.


Pomocne linki:
Prawda w oczy

Rzeźba: matka i dziecko …

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.