Dzień kultury Kresowej w Dzierżoniowie. Dominował temat Ludobójstwa.

Relacja nadesłana przez Pana Edwarda Bienia, a spisana przez Floriana Kuriatę z wydarzeń w Dzierżoniowie. Tematem przewodnim było Ludobójstwo na narodzie polskim dokonane przez OUN-UPA.
Dlaczego to tak ważny i mocno podkreślany problem? W wypowiedziach gości tak ks Isakowicza-Zaleskiego, dr Lucyny Kulińskiej, jak i prof. Pazia dowiemy się, że temat jest cenzurowany. Dodam; cenzurowany w aksamitnych rękawiczkach, tak aby nie było widać tej cenzury. Często jej rolę stanowi po prostu pomijanie problemu. Wymordowanie w najokrutniejszy sposób wszelkich nacji na terenach uznanych przez nacjonalistów ukraińskich za swoje, jest zaraz po holokauście Żydów największą zbrodnią II Wojny Światowej. Właśnie ze względu na stosowane okrucieństwo. Mordowanie niemowląt, torturowanie kilkuletnich dzieci, katowanie kobiet w ciąży, palenie żywcem niepełnosprawnych czy staruszków… Nagminne stosowanie wszelakich tortur, które poza śmiercią miały przynieść jak największe męczarnie ofiar. Takich czynów nie dopuszczały się nawet wyspecjalizowane grupy SS, czy NKWD.
Brutalność zbrodni jest przeogromna. Śmierć z rąk nacjonalistów ukraińskich z OUN-UPA ponosili Żydzi (ci którzy pozostali jeszcze przy życiu po czystce dokonanej przez ukraińskie oddziały policyjne razem z niemieckimi einsatzgruppen czy einsatzkommando), Polacy, Ukraińcy, Rosjanie, Ormianie, Słowacy, Holendrzy, Niemcy nawet…
Dlaczego milczy się na ten temat? Nie tylko w Polsce…

„W piątek 15 czerwca 2012 r. w Dzierżoniowie miejscowe Stowarzyszenie Kresowian zorganizowało Dzień Kultury Kresowej.
Współorganizatorami uroczystości były Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe.
Obchody Dnia Kultury Kresowej rozpoczęły się o godz. 9.00 przy pięknej i słonecznej pogodzie, na miejscowym cmentarzu przed pierwszym dzierżoniowskim pomnikiem, poświęconym Ofiarom Ludobójstwa na Kresach Wschodnich.

Uroczystość przed pomnikiem rozpoczęła orkiestra miejska, która odegrała hymn państwowy, następnie otwierając oficjalne uroczystości, zabrał głos burmistrz Dzierżoniowa pan Marek Piorun, a słowo okolicznościowe wygłosił senior Stowarzyszenia Kresowian pan Jan Jeleń. Część oficjalną zakończył apel poległych i salwa honorowa WP. Wiceprezes Stowarzyszenia Kresowian w serdecznych słowach podziękował wszystkim obecnym za przybycie, za udział w uroczystościach, upamiętniających dokonane ludobójstwo Polaków na Kresach. Powiedział ? ?Dziękuję kompanii honorowej WP z Kłodzka, orkiestrze miejskiej, pocztom sztandarowym, zaproszonym gościom za uświetnienie i nadanie określonej rangi uroczystościom związanym z Dniem Kultury Kresowej?. Wiązanki kwiatów złożyli: zaproszone delegacje, władze administracyjne i samorządowe ziemi dzierżoniowskiej, związki kombatanckie oraz młodzież szkolna. Zapalono znicze. Orkiestra odegrała ?Rotę?.
Z cmentarza uczestnicy udali się do kościoła p.w. Maryi Matki Kościoła. W kościele odprawiona została uroczysta, koncelebrowana msza święta w intencji Polaków ? ofiar bestialsko pomordowanych na Kresach przez nacjonalistów ukraińskich spod znaku UPA oraz za żyjących Kresowian, aby nie zapomnieli o tych, którzy tam pozostali na zawsze w nieznanych mogiłach. Mszy św. przewodniczył ks. prałat Zygmunt Kokoszka, a homilię wygłosił ks. Tadeusz Isakowicz. W wygłoszonym kazaniu ks. Tadeusz wiele uwagi poświęcił potwornemu ludobójstwu, dokonanemu na ludności polskiej przez bandy ukraińskich nacjonalistów. Kulminacyjnym punktem w czasie mszy św. ? w asyście licznych pocztów sztandarowych ? było poświęcenie sztandaru Stowarzyszenia Kresowian, którego dokonał ks. prałat Józef Wojdak, gość uroczystości, proboszcz parafii z Ligoty Książęcej w województwie opolskim. Na zakończenie mszy św. odśpiewano ?Boże coś Polskę?. Po mszy św. uczestnicy i poczty sztandarowe przeszli do kina ?Zbyszek?. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych, wysłuchaniu hymnu i powitaniu gości m.in. parlamentarzystów, władz samorządowych i administracyjnych ziemi dzierżoniowskiej, towarzystw, związków i organizacji kresowych z wielu regionów i miast Polski, nastąpiła ceremonia oficjalnego przekazania sztandaru Stowarzyszeniu Kresowian przez przedstawicieli fundatorów. W imieniu fundatorów burmistrz Marek Piorun i starosta Dariusz Kucharski przekazali sztandar prezesowi Stowarzyszenia Kresowian Edwardowi Bieniowi i wiceprezesowi Florianowi Kuriacie. Ci po oddaniu hołdu i ucałowaniu, przekazali sztandar pocztowi sztandarowemu. Następnie zaproszono fundatorów (w liczbie trzynastu) do przybicia symbolicznych gwoździ. Wśród fundatorów znaleźli się m.in. poseł na Sejm Tomasz Smolarz i senator Stanisław Jurcewicz.

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, Kapituła Krzyża Rady Krajowej Środowiska Żołnierzy Polskich Oddziałów Samoobrony z Kresów Południowo ? Wschodnich II RP uhonorowała Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie ?Krzyżem Czynu Zbrojnego? za popularyzowanie i utrwalanie pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Dekoracji sztandaru dokonał przewodniczący Związku Kombatantów i Kapituły płk mgr inż. Bolesław Mieczkowski. Następnie przewodniczący uhonorował ?Oficerskim Krzyżem Czynu Zbrojnego? następujące osoby: Monikę Śladowską ze Stowarzyszenia Upamiętnienia Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu, Marka Pioruna burmistrza Dzierżoniowa, Jacka Wilczura profesora Uniwersytetu Warszawskiego oraz Edwarda Bienia prezesa Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie.
Odznaki ?Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP? otrzymali: Grażyna Orłowska ? Sondej redaktor TV Wrocław, Andrzej Wiczkowski przewodniczący Rady Miasta Dzierżoniowa, ppłk Adam Bara dowódca 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku i Florian Kuriata wiceprezes Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie.
Za aktywność i duży wkład pracy na rzecz utrwalania kresowej prawdy Rada Krajowa Kombatantów wyróżniła dyplomami następujące osoby: Annę Polowczyk, Krystynę Patrzykąt, Krystynę Pawełek, Izabelę Mizerę, Józefa Idziego i Czesława Jarowickiego. W imieniu odznaczonych i wyróżnionych podziękował prof. Jacek Wilczur.Po tej ceremonii rozpoczęła się konferencja naukowo ? historyczna z udziałem wielkich znawców historii kresowej.

Prowadząca konferencję dr Lucyna Kulińska z Krakowa zwróciła uwagę na aktualną sytuację na Ukrainie i równie szkodliwe jak i niebezpieczne działania nacjonalistycznej partii ?Swoboda? dla samej Ukrainy, Polski i Europy. Krytykowała także ustępstwa polskich władz na rzecz nacjonalistów ukraińskich w ramach teorii Giedroycia. Teorią tą karmiła się ?Kultura Paryska?, co pokutuje do dziś, przynosząc sprawom prawdy historycznej o Kresach wielkie straty i moralne upokorzenia dla tych, którzy przeżyli i ocaleli z piekła ukraińskich banderowców.

Ks. Tadeusz Isakowicz ? Zaleski, wielki orędownik prawdy o Kresach, skupił uwagę na zbliżającej się 69 rocznicy ? Krwawej Niedzieli? 11 lipca 1943 roku. W tym dniu w 167 miejscowościach Wołynia, wsiach i osiedlach, w tę niedzielę najbardziej bestialskimi metodami wymordowano ponad 10 000 osób. Tylko w siedmiu wołyńskich kościołach banderowcy zabili ponad 1000 wiernych, nie oszczędzając dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej ani księży. W tym dniu zamordowanych zostało kilkunastu księży. Ks. Isakowicz podkreślił z naciskiem, że o ludobójstwie UPA mówić nie można, mówić nie wolno, bo to jest niepoprawne i przeciwko Ukraińcom. Należy odróżniać Ukraińca od banderowca. Jesteśmy przeciwko banderowcom, a nie przeciwko Ukraińcom. Na rzecz prawdy historycznej nie ma poparcia ani we władzach państwowych, ani w polskim parlamencie.

Komentarz bezprzesady.com(P.Sz.):
Siły nacjonalistyczne robią co tylko można aby zatarła się granica między nacjonalistą, członkiem UPA- zbrodniarzem, a Ukraińcem. Wykorzystują to przeciw osobom mówiącym prawdę o tamtych czasach, że jakoby w swoim polskim szowinizmie, nacjonalizmie, są wrogie Ukrainie i Ukraińcom. Oczywiście jest to nieprawda. Wszystkie środowiska kresowe, historycy i inni zajmujący się tą kwestią zawsze podkreślali i podkreślają różnicę miedzy zbrodniarzami z UPA, a resztą narodu ukraińskiego, z której wielu Ukraińców nierzadko padało ofiarą zbrodniarzy. Mówi się o blisko 80 tysiącach wymordowanych Ukraińców przez UPA.

Dr Bogusław Paź z Uniwersytetu Wrocławskiego omówił, jak wiele sił w Polsce i poza jej granicami stara się blokować, w każdy możliwy sposób, przekaz prawdy historycznej o zbrodniach ukraińskich nacjonalistów. A wszystko to dzieje się za cichym przyzwoleniem władz państwowych, co prowadzi do podziałów i oddala polsko ? ukraińskie porozumienie i partnerstwo. W tej sytuacji daje się zauważyć występowanie cichej i zakamuflowanej cenzury, zwłaszcza w kwestii wydawnictw i opracowań historycznych o Kresach. Nie stosuje się natomiast cenzury wobec kłamliwych opracowań i wypowiedzi ukraińskich nacjonalistów.

Na zakończenie obchodów Dnia Kultury Kresowej wystąpiła młodzież z Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach wraz z chórem ?CANZONA? z Olesznej, prezentując spektakl pt. ?Kresowe epizody?. Był to przepiękny i wzruszający spektakl w wykonaniu młodych artystów, do tego stopnia wzruszający, że na wielu twarzach widzów dały się zauważyć ściekające łzy. Na uwagę zasługuje wspaniałe zsynchronizowanie i powiązanie pięknego śpiewu chóru z występami młodzieży. Pochwała należy się dyrekcji Gimnazjum i całemu gronu pedagogicznemu za przygotowanie przedstawienia, a także za krzewienie patriotyzmu kresowego w szkole. Młodzieży łagiewnickiej wiedza i prawda historyczna o Kresach przekazywana jest w sposób godny naśladowania i podziwu. Występującym, w podzięce za przeżycia w czasie spektaklu, widzowie ? Kresowianie zgotowali owację na stojąco.
Na zakończenie obchodów Dnia Kultury Kresowej wiceprezes Stowarzyszenia wyraził uznanie i wielkie podziękowanie wszystkim przybyłym gościom, a zwłaszcza tym którzy przyczynili się do uświetnienia obchodów. Należy przyznać, że uroczystość została doskonale przygotowana i przeprowadzona, w czym duża zasługa dyrekcji i pracowników Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury. Uroczystościom do końca towarzyszyła ekipa TVP Wrocław z panią redaktor Grażyną Orłowską ? Sondej na czele.

Uroczystość zakończono propozycją podjęcia uchwały o treści :
Zgromadzeni na uroczystościach kresowianie , zaproszeni goście, władze samorządowe wszystkich gmin ziemi Dzierżoniowskiej, przedstawiciele świata nauki i kultury , mieszkańcy Dzierżoniowa podjęli jednomyślnie uchwałę przez aklamację popierającą wniosek płk Jana Niwińskiego z Patriotycznego Ruchu Kresowego w Warszawie, w sprawie ustanowienia przez Sejm RP:
Dzień 11 lipca ŚWIĘTEM PAMIĘCI MĘCZEŃSTWA KRESOWIAN.

Na tym uroczystość Kresowian zakończono.”


Zdjęcia nadesłane wraz z tekstem.
A także zdjęcia autorstwa Marka Kulińskiego (trzy ostatnie).

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.

Jedna myśl w temacie “Dzień kultury Kresowej w Dzierżoniowie. Dominował temat Ludobójstwa.”

  1. Trzeba rozliczyć IPN = Instytut Ukraińskiej Powstańczej Armii, na jakiej podstawie prawnej zaliczono bandytów z OUN-UPA do kategorii „Osób represjonowanych przez PRL ze względów politycznych”, zrehabilitowano za zbrodnie i wystawiono przez IPN na każdego – skazanego przez Sądy Wojskowe – bandytę z UPA „Kwestionariusze „, zaliczające tych bandytów do osób represjonowanych w Polsce. IPN, to gniazdo ukrytych nacjonalistów OUN, którzy torpedują przez cały czas sprawy Kresowian w kwestii postawienia pomnika w Warszawie i ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian. Trzeba wystąpić z tymi pytaniami oficjalnie do Sejmu i Ministra Sprawiedliwości, kto wydał tak zbrodnicze i hańbiące Polaków oraz poległych decyzje ?

Możliwość komentowania jest wyłączona.