Garść informacji o wojnie i walce.Przymierzam się do przeczytania: „?Elementy prakseologicznej teorii walki : z zagadnień kooperacji negatywnej? (Państ. Wydaw. Naukowe, Warszawa, 1983 r., ?ISBN 83-01-04770-4?)”. Czytałem fragmenty pozycji tego samego autora: Między Dobrem a Złem. Znalazłem tam kilka bardoz ciekawych założeń, twierdzeń i puntów widzenia – z którymi ciężko się mi nie zgodzić…
Autor miał bardzo ciekawe życie.
Zacytuję:

Jarosław Henryk Rudniański (ur. 1 lipca 1921 w Warszawie, zm. 18 kwietnia 2008) ? polski filozof, psycholog, prakseolog, prof. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

W czasie II wojny światowej więzień gułagu, a następnie żołnierz armii Andersa, uczestnik bitwy o Monte Cassino. Był uczniem i współpracownikiem Tadeusza Kotarbińskiego, a także współzałożycielem i honorowym członkiem Towarzystwa Naukowego Prakseologii.

Przy okazji polecam stronę nr 29 tego opracowania: NOWE SPOJRZENIA W NAUKACH O POLITYCE
Paradygmat synkretyczny. Cóż to takiego? Czy tylko służy opisywaniu polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej?
A może jest też jej wykładnią?

Także polecam:
Współczesny konflikt zbrojny – państwo ubezwłasnowolnione – B. Barnaszewski

Już bardzo intrygujący jest abstrakt:
Artykuł zawiera odniesienia jedynie do dwóch kwestii istotnych z punktu widzenia obszaru badawczego dotyczącego walki zbrojnej. Po pierwsze tych czynników określających charakter współczesnych konfliktów zbrojnych, które radykalnie zmieniając warunki inicjowania, przebiegu oraz eliminowania, redefiniują ich usytuowanie w relacjach społecznych, a tym samym rolę mechanizmów współpracy międzynarodowej wypracowanych dla ochrony przed nimi. Po drugie źródeł postaw leżących u podłoża decyzji o wszczynaniu walki zbrojnej, a wynikających z aspektów społecznych, światopoglądowych, etnicznych, religijnych, kulturowych czy ekonomicznych. Determinują one konteksty, gdzie w wymiarze uniwersalnie deklarowanych wartości jej koszta nie są akceptowane, a jednocześnie przyczyny uznawane za społecznie uzasadnione. W warunkach starć asymetrycznych ogranicza to możliwości reagowania i neutralizowania konfliktów zbrojnych.

Całość materiału Konflikt i jego podział

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.