List otwarty do prezydenta.


List otwarty do Prezydenta RP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Andrzej Duda
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

dotyczy: wniosek o wprowadzenie w polskim prawodawstwie zakazu podpisywania umów partnerskich przez krajowe jednostki samorządowe z miejscowościami zagranicznymi, w których gloryfikuje się ludobójców narodu polskiego i zbrodniarzy wojennych

Szanowny Panie Prezydencie,

środowiska kresowe czują się w patriotycznym obowiązku wystąpić z wnioskiem do władz wykonawczych i ustawodawczych RP o opracowanie w trybie pilnym odpowiednich rozporządzeń prawnych zabraniających władzom samorządowym podpisywania umów partnerskich z zagranicznymi miejscowościami, w których gloryfikowani są ludobójcy narodu polskiego czy zbrodniarze wojenni. Doświadczenia ostatnich lat jasno pokazują, że nie wszyscy polscy samorządowcy są na tyle świadomi, wykształceni i uczciwi, by nie czynić rzeczy niegodnych, za jakie uważamy bratanie się z gloryfikatorami morderców naszych krewnych na Kresach Wschodnich. Wystarczy wspomnieć, że miastem bliźniaczym dawnej stolicy, decyzją Rady Miasta Krakowa, jest Kijów, w którym główne ulice noszą miana osób odpowiedzialnych za ludobójstwo ludności polskiej (Stepan Bandera, Roman Szuchewycz) i gdzie znajdują się pomniki tych zbrodniarzy. Podobna sytuacja dotyczy Lwowa, obecnie wręcz zaśmieconego banderowskimi upamiętnieniami niemal na co drugiej ulicy. Czy Radni Krakowa podpisaliby taką umowę, gdyby współczesna Rada Berlina wystawiła pomnik Hitlerowi a w centrum miasta byłby Adolf Hitler Platz? Pytanie z pozoru retoryczne, dla nas Kresowian, nie ma najmniejszej różnicy między ludobójcą niemieckim, sowieckim a ukraińskim, toteż nie rozumiemy relatywizowania zbrodni i dzielenia ofiar na te ?lepsze? zastrzelone niemiecką czy sowiecką kulą i te -gorsze- zatłuczone banderowską siekierą. Gdy polscy radni w ten sposób traktują ofiarę życia naszych krewnych, czujemy się obywatelami drugiej kategorii, choć to Kresowiacy ponieśli największe straty i zawsze stali przy Bogu i Ojczyźnie. Szczególnie bolesne, gdy to samorządowcy z miast i powiatów zamieszkiwanych obecnie w większości przez Kresowian z powodu nieświadomości, niedostatków wiedzy historycznej, bywa z powodów czysto materialnych, podejmują decyzje o podpisywaniu umów partnerskich bez wcześniejszej weryfikacji ukraińskich partnerów. Wstyd przyznać, ale Zielona Góra (woj. lubuskie) i cały powiat nowosolski (miejsce ekspatriacji ludzi z tarnopolskiego czy lwowskiego) nie czują dyskomfortu ani nie wyrażają żądania od rzekomo ?bratniego? Iwanofrankiwska (dawniej Stanisławów) zaprzestania jawnej gloryfikacji Bandery czy Szuchewycza, co odbywa się tam bez żadnego zażenowania.

Instytucja miast partnerskich jest jak najbardziej godna pochwały, w założeniu służy rozwojowi współpracy na wielu płaszczyznach (gospodarczej, kulturalnej, oświatowej, zdrowotnej etc.) oraz pogłębieniu dobrych relacji dwustronnych. Oparta jest na przepisach ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (rozdział 2 art. 7.1, pkt. 20 i art. 18.2, pkt. 12a) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych. Jeżeli przez międzynarodowe zrzeszenie uznać związek dwóch miast partnerskich, to w myśl ostatniego z wymienionych aktów prawnych, polska miejscowość może zawrzeć taką umowę jedynie zgodnie z polskim prawem wewnętrznym, priorytetami polityki zagranicznej państwa polskiego i jego międzynarodowymi zobowiązaniami. Rodzinom ofiar zamordowanym przez ukraińskich zbrodniarzy z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), ukraińskiej 14 Dywizji SS-Galizien trudno byłoby doprawdy uwierzyć, iż priorytetami polskiej polityki zagranicznej jest przemilczanie i zakłamywanie ludobójstwa ludności polskiej dokonanego przez Ukraińców lub nawet gloryfikacji osób odpowiedzialnych za te masowe mordy (choć postawa niektórych polskich polityków pozwala mieć w tym względzie uzasadnione wątpliwości).
Zwracamy się z gorącą prośbą o dokonanie w trybie pilnym odpowiednich zmian w przepisach wykonawczych zobowiązujących władze samorządowe, aby przed podpisaniem umowy partnerskiej z obcą miejscowością dokonały jej weryfikacji pod kątem gloryfikacji ludobójców narodu polskiego, jednocześnie zobowiązując polskie placówki dyplomatyczne do udzielania niezbędnej pomocy. Jednocześnie należałoby określić jasny i czytelny zakaz zawierania takich umów lub nakaz ich wypowiedzenia w przypadku zaistnienia faktu gloryfikacji ludobójców narodu polskiego przez daną jednostkę samorządową. Znakomity przykład godnej postawy w tym ostatnim względzie wykazali Radni Nowej Sarzyny z województwa podkarpackiego, którzy w dniu 26 września 2016 r. zawiesili umowę o partnerstwie z miejscowością Dolina, co wynikało z faktu nadania przez to ukraińskie miasto tytułu Honorowego Obywatela Stepanowi Banderze. Niestety nie wszyscy samorządowcy dysponują tak rozwiniętym poczuciem patriotyzmu, część kompletnie nie rozumie problemu, toteż nakaz prawny nakładający obowiązek przyzwoitego zachowania wydaje się być konieczny.

Łączymy wyrazy najwyższego szacunku,

Klub Tarnopolan
Towarzystwa Miłośników Lwowa
i Kresów Płd-Wsch. w Żarach

Prezes dr Krzysztof Kopociński

Kresowe Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich
w Żarach

Prezes Józef Tarniowy

Ks. Tadeusz Isakowicz- Zaleski

Kraków
Patriotyczny Związek Organizacji
Kresowych i Kombatanckich
w Warszawie

Prezes Witold Listowski

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów
Wrocław

Prezes zarządu Szczepan Siekierka
Ruch Społeczny
Patriotyczny Polski Przemyśl

Dr Andrzej Zapałowski

Ewa Siemaszko

Warszawa
Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów
Oddział Żary

Prezes dr Zbigniew Kopociński

Dr Lucyna Kulińska

Kraków
Stowarzyszenie Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu
Zamość

Przewodnicząca Janina Kalinowska

Stowarzyszenie ? Huta Pieniacka?

Prezes Małgorzata Gośniowska-Kola
Stanisław Srokowski

Wrocław

Prof. Bogusław Paź

Wrocław
Stowarzyszenie Obrońców Pamięci Orląt Przemyskich w Przemyślu

Prezes Stanisław Żółkiewicz

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich
w Warszawie

Profesor Leszek Jazownik
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
Oddział Zielona Góra

Prezes Jan Tarnowski

Światowy Kongres Kresowian

Prezes Jan Skalski
Familijne Stowarzyszenie Zbarażan

Prezes dr Stanisław Tokarczuk

Towarzystwo Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich
Oddział Świdnica

Prezes Antoni Jadach

Towarzystwo Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich
Oddział Bytom

Danuta Skalska

Stowarzyszenie Kresowian Ziemi Dzierżoniowskiej

Edward Bień
Towarzystwo Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich
Oddział Kożuchów

Prezes Zygmunt Muszyński

Patriotyczny Związek Organizacji
Kresowych i Kombatanckich
w Warszawie

Wiceprezes Tadeusz Nowacki

Stowarzyszenie Kresowian
Kędzierzyn-Koźle

Prezes Witold Listowski

Mgr Sławomir Tomasz Roch

Zamość
Związek Polskich Żołnierzy Samoobrony
Kresów Południowo-Wschodnich

Prezes Oddziału Wojewódzkiego w Żarach
Izydor Budzyna

Związek Wypędzonych z Kresów II RP
Bytom

Danuta Skalska
Profesor Wiesław Jamrożek
Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna
Żary

Otrzymują:
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda
2. Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Beata Szydło
3. Marszałek Sejmu RP Pan Marek Kuchciński
4. Marszałek Senatu RP Pan Stanisław Karczewski
5. Prezes PiS Jarosław Kaczyński
6. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS Pan Ryszard Terlecki
7. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Kukiz15 Pan Paweł Kukiz
8. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL Pan Władysław Kosiniak-Kamysz
9. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Nowoczesna Pan Ryszard Petru
10. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska Pan Grzegorz Schetyna

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.