Na czyje zlecenie ta wypowiedź? Jaceniuk w niemieckiej TV.

„Wszyscy dobrze pamiętamy wkroczenie Sowietów na Ukrainę i do Niemiec. Należy temu zapobiec. Nikt nie ma prawa do rewizji wyników II wojny światowej. A to właśnie próbuje uczynić Putin” – słowa Jaceniuka dla dziennikarzy ARD.
Komentarze w Rosji tego tekstu: „historyczno-geograficznym nonsens” i „usprawiedliwianie narodowego socjalizmu”.
Chcąc nie chcąc wychodzi na to, że Rosjanie idą nam w sukurs jeżeli chodzi o mówienie prawdy o „naziolach”. Oczywiście abstrahuję od zbrodniczych działań Sowietów.
Jeżeli Jaceniuk mówi takie kłamstwa w tv niemieckiej, mówi to w takim razie za przyzwoleniem i na zlecenie? Pytanie tylko kogo.
Może jeszcze doczekamy gloryfikacji Hitlera… kto wie…

Pochodzenie cytatu: Rosja domaga się wyjaśnień po wywiadzie Jaceniuka

Link uzupełniający: Ukraina: Historia według Jaceniuka