Na Ukrainie – tylko po ukraińsku, szykany mogą dotknąć również inne narodowości…

Z maila:
„Swoboda nie ustaje w swoich wysiłkach, aby rozbić jedność Ukrainy i uniemożliwić proces tworzenia narodu obywatelskiego na Ukrainie – narodu, w którym pochodzenie etniczne będzie miało znaczenie drugorzędne, lub żadne.
Oto kolejna inicjatywa spadkobierców Bandery i Szuchewycza.
Swoboda proponuje ustawę w której nastąpi kategoryzacja ludności na Ukraińców, miejscowych i mniejszości narodowe. Urzędy państwowe byłyby dostępne tylko dla Ukraińców.

Aby stać się obywatelem Ukrainy należy zdać egzamin ze znajomości ruchu banderowskiego i egzamin językowy…

Pytanie tylko, czy przedstawiciele Swobody działają w interesie Ukrainy, czy też idą na konflikt wewnętrzny na Ukrainie. Pytanie także; jak to się ma ze standardami europejskimi?

www.segodnia.ru

Kolejna nowinka: ( www.rg.ru )
Na Ukrainie powstała sieć społecznościowa tylko dla Ukraińców. Wejście na jej stronę z zagranicy będzie niemożliwe.”


Zachowania takie i działania, o ile zostaną wprowadzone w życie oznaczają kurs ewidentnie nacjonalistyczny, antyspołeczny i wymierzony przeciw wszystkim innym narodowościom poza ukraińską. Nie jest to dobra wiadomość…

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.