Nagroda Frankiewicza – V-ta edycja (2017).


Zgłaszanie do edycji za ten rok osób-kandydatów jest do: 25 KWIETNIA 2017 O GODZ. 23:59.

„Nagroda im. Macieja Frankiewicza jest dla młodych, którzy Ojczyznę postrzegają, jako wartość najwyższą i dlatego zasługują na miano Patriotów wolnej Polski.

Nagroda ufundowana jest dla upamiętnienia postaci Macieja Frankiewicza – człowieka prawego serca, wielkiej odwagi i konsekwencji
w działaniu.

Nagroda jest przyznawana osobom o cechach:

? niezłomność, odwaga, połączona z umiejętnością natychmiastowej reakcji na zagrożenie i podejmowaniem ryzykownych działań;
? miłość do Ojczyzny
? krzewienie postaw patriotycznych w codziennym życiu
? prawość intencji i uczciwość w działaniach
? poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, ochrona i opieka nad innymi
? optymistyczne spojrzenie na świat i otaczających go ludzi
? pogoda ducha, humor, umiejętność cieszenia się nawet małymi sukcesami
? rozbudzanie w innych pasji i zachęcanie do efektywnego działania
? życzliwy stosunek do otoczenia”

Ze strony: nagrodafrankiewicza.pl

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.