Nie podwyższajcie podatków rodzinom!

Apel ze strony PR, który mówi o trudnej sytuacji polskich rodzin i konieczności powstrzymania projektów związanych z podniesieniem podatków dla rodzin.

Apel:  Nie podwyżce podatków dla Rodzin wychowujących dzieci!!!

Wzywamy posłów VII kadencji Sejmu RP oraz Premiera Donalda Tuska do natychmiastowego odwołania zapowiadanych propozycji podwyższenia podatków dla rodzin wychowujących dzieci poprzez:
– zniesienie dodatków porodowych oraz ulg podatkowych na dzieci dla części rodzin (wzrost ponad 250 mln zł);
– brak waloryzacji ulgi podatkowej na dzieci, uchwalonej w 2007r. w wymiarze 1145,08zł przy ówczesnej płacy minimalnej 936zł. Obecnie proponuje się, od 2013 r., ulgę 1112zł/1668,06zł przy płacy minimalnej ponad 1500zł;
– podniesienie podatku VAT na ubranka dla niemowląt i obuwie dla dzieci z 8% do 23% od 1stycznia 2012r. (wzrost ponad 163 mln zł) (Podniesienie podatku nakazał Polsce Europejskie Trybunał Sprawiedliwości, który orzekł, że preferencyjna stawka VAT w naszym kraju jest niezgodna z unijnym prawem. Polski rząd natychmiast zmienił przepisy choć np. w Anglii na te towary jest 0% Vatu. a Luksemburgu 3% czy my musimy być bardziej pro-unijni niż UE?);
– brak waloryzacji kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych, które od 1 maja 2004r. wynosi 504zł brutto na osobę, choć z założenia miało być co najmniej równe kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2004r. była to kwota 824zł, a w 2012r. – ponad 1500zł).

Jesteśmy świadkami niezwykle groźnej dla naszego narodu zapaści demograficznej. Jeżeli nie odwrócimy tych tendencji, w najbliższych latach zapaść zamieni się w katastrofę. Mało liczne pokolenia nie zapełnią rynku pracy, nie zapewnią budżetowi dochodów, a starszym (czyli dziś średnim) pokoleniom nie zagwarantują utrzymania w ramach solidarności pokoleń. Słabnąca demograficznie Polska będzie coraz mniej znaczyć w Europie.

Planowane podwyższenie podatków dla części rodzin wychowujących dzieci to propozycje całkowicie nieodpowiedzialne, zaś w planie narodowym – samobójcze. Apelujemy o wprowadzenie rzeczywistej polityki prorodzinnej. Rezerw finansowych natomiast należy szukać w środkach przeznaczanych na finansowanie partyjnych central oraz zmniejszenie biurokracji (rozrost biurokracji pochłania więcej pieniędzy niż ulgi na dzieci).

Każda rodzina wychowująca dzieci i otwarta na życie jest skarbem dla narodu. Rodziny te muszą czuć solidarność państwa, m.in. poprzez:
– utrzymanie podatkowej ulgi na dzieci ze zwiększaniem jej dla rodzin wielodzietnych;
– powiązanie wysokości ulgi na dzieci z minimalnym wynagrodzeniem za pracę;
– uzależnienie wysokości emerytury oraz wieku emerytalnego od liczby dzieci;
– zlikwidowanie przywilejów dla osób samotnych lub żyjących w tzw. wolnych związkach;
– natychmiastowe zrównanie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych z minimalnym wynagrodzeniem za pracę;
– zryczałtowany zwrot podatków poniesionych na wychowanie dzieci (VAT, akcyzy i innych);
– wprowadzenie Ogólnopolskiej Karty Rodziny 5+ (poprzez wspieranie oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin z co najmniej trójką dzieci).

Apelujemy do Pań i Panów Posłów! Stójcie po stronie tych, którzy chronią naszą przyszłość – po stronie rodzin wychowujących dzieci!

Tekst cytowany ze strony: Apel


Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.