Ostatnie przemówienie Kadafiego – słowa prawdy?

Gorzkie ale celne?
Poniżej tekstu przemówienia znajdujemy:

Fakty dotyczące Libii Kaddafiego:

Nie było rachunków za prąd, który był darmowy dla wszystkich mieszkańców.

Udzielanie pożyczek nie było biznesem, libijskie banki były własnością państwa i udzielały pożyczek nieoprocentowanych

Jeśli Libijczyk po obronie dyplomu nie był w stanie znaleźć zatrudnienia, państwo wypłacało mu przeciętną pensję w zawodzie danej osoby, do czasu znalezienia zatrudnienia.

Libijczycy, którzy chcieli zająć się uprawą roli, otrzymywali ziemię, dom, sprzęt, nasiona oraz żywy inwentarz na rozpoczęcie działalności

Kaddafi zrealizował największy na świecie projekt irygacyjny, zwany Wielką Sztuczną Rzeką, składający się z sieci rurociągów oraz studni; dostarczający wodę pitną z podziemnych warstw wodonośnych na Saharze do miast na wybrzeżu kraju. Wielka Sztuczna Rzeka jest uważana za największą na świecie podziemną sieć rurociągów i największy projekt inżynieryjny, jaki kiedykolwiek został zrealizowany. Składa się na nią 1300 studni o głębokości od 80 do 400 metrów, które dostarczają dziennie łącznie ok. 3 milionów m? wody pitnej do Trypolisu, Bengazi, Syrty i innych miast Libii. Mu?ammar al-Kaddafi określił projekt mianem ósmego cudu świata.

Prawo do mieszkania w Libii uznawane było za prawo człowieka. W Zielonej Książeczce autorstwa Kaddafiego pisał on: ?Mieszkanie jest podstawową potrzebą jednostki i rodziny, wobec tego nie może ono stanowić cudzej własności?.

Wszyscy nowożeńcy otrzymywali od rządu 60 tys. dinarów (50 tys. dol.) na zakup swego pierwszego mieszkania i stworzenie rodziny.

Matka, która urodziła dziecko otrzymywała 5 tys. dol.

Rząd dofinansowywał 50% ceny zakupu samochodu.

Cena benzyny: 0,14 dol./litr

Edukacja i służba zdrowia były bezpłatne

Jeśli dany zabieg nie mógł być zrealizowany w Libii, rząd finansował koszty zagraniczne, włącznie z podróżą i pobytem.

25% Libijczyków posiadało wykształcenie wyższe. Przed panowaniem Kaddafiego jedynie 25% potrafiło czytać i pisać (dziś 87%).

Libia nie miała żadnych zagranicznych długów, posiadała natomiast rezerwy w wysokości 150 mld dol.

Cóż można powiedzieć – ci którzy zrobili ten przewrót w Libii nie byli chyba w pełni władz umysłowych.

Cytaty pochodzą: Ostatnie słowa Kaddafiego

Inny tekst pod adresem w temacie wpisu: nwonews.pl: Przemówienie Kadafiego ONZ 2009 Cz. 3 / ostatnia

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.