Pismo do Premier Ewy Kopacz.

Pochód Islamistów

Nadesłane na maila pismo skierowane do Premier Ewy Kopacz:

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich
Warszawa, dn. 24.09.2015 r.

Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu stowarzyszeń skupionych w Patriotycznym Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich stanowczo domagamy się natychmiastowego umożliwienia przyjazdu do Polski Rodaków zamieszkałych na wschodniej Ukrainie, a także podjęcia działań umożliwiających w szybkim czasie sprowadzenie do naszego kraju polskich rodzin deportowanych w głąb Związku Sowieckiego oraz ich potomków. Z oburzeniem przyjęliśmy odrzucenie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych prośby skierowanej przez Polaków zamieszkałych w Mariupolu o umożliwienie im przyjazdu do Polski. MSZ uznało, że osoby polskiego pochodzenia, które chcą ewakuacji, mieszkają blisko frontu, ale jednak jest to teren w pełni kontrolowany przez Ukraińców. Zorganizowanie wyjazdu Polakom byłoby ?podważeniem? zdolności do sprawowania przez Ukrainę kontroli nad jej terenami. Oddalenie prośby Rodaków z Mariupola nie tylko uznajemy za wyraz dyktowanej serwilizmem nadmiernej troski o wrażliwość Ukraińców, ale przede wszystkim traktujemy jako przejaw bezczelności i arogancji władzy.

Polacy mają dość pokrętnej i szkodliwej dla Polski polityki uprawianej przez kolejne PO-wskie rządy. Węgry sprowadziły ze Wschodu ponad 700 tys. swych obywateli. Polska zaś wciąż nie znajduje pieniędzy i możliwości, by umożliwić powrót do Ojczyzny naszym Rodakom zza wschodnich granic. Tymczasem nie brakuje ani środków, ani woli politycznej, aby realizować przedsięwzięcia wysoce dyskusyjne z punktu widzenia polskiej racji stanu:

1. Pod niemiecką presją, ale ?bez przymusu? (jak tryumfalistycznie głoszą przedstawiciele władzy) przyjmujemy rzesze uchodźców z krajów muzułmańskich. Czynimy to w imię solidarności z państwami Unii Europejskiej; solidarności, której nie wykazano za wiele, gdy Polska przyjmowała ok. 90 tys. uchodźców czeczeńskich oraz gdy dyskutowano o budowie Nord Stream I i II.
Nawiasem mówiąc, charakterystyczne jest to, że Donald Tusk, występujący w Parlamencie Europejskim nie jako Polak, ale jako ?kaszubski Słowianin?, po raz kolejny nie potrafił zidentyfikować się z Polską i Polakami. Nawet nie zareagował na niemieckie i austriackie pogróżki kierowane pod adresem rzekomo suwerennego państwa polskiego.

2.
Masowo przyznaje się obywatelstwo polskie obywatelom Izraela, i to bez nakładanego na Polaków ze Wschodu obowiązku znajomości języka polskiego oraz polskiej historii i kultury. O skali tego procederu nie informuje się polskiego społeczeństwa. Znamienne, iż rozdaje się Żydom polskie obywatelstwo, mimo że nie istnieją podstawy, żeby przypuszczać, iż rząd Izraela utracił zdolność do zachowania kontroli nad administrowanymi przezeń terenami.
Nie informuje się także o polskim stanowisku wobec żydowskiego ruchu roszczeniowego.

3. W ostatnich trzech latach wpuszczono do Polski ok. 700 tys. obywateli Ukrainy, mimo że w kraju tym ? nienależącym do Unii Europejskiej ? nie ogłoszono nawet stanu wojennego i mimo że tylko niewielka część tego państwa objęta jest konfliktem zbrojnym, co oznacza, że ma ono możliwość rozlokowania swych obywateli na własnym terenie.
Polska hojną ręką rozdaje też pieniądze. Ostatnio, nie zważając na astronomicznej wielkości dług publiczny (przekraczający ? według założonej przez Leszka Balcerowicza Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju ? 4 biliony złotych), udzieliła Pani ukraińskim oligarchom na 10 lat w praktyce bezprocentowej pożyczki w wysokości 100 tys. euro.

Prowadzona przez rząd Donalda Tuska oraz rząd kierowany przez Panią polityka imigracyjna ma charakter wyraźnie antypolski, de facto bowiem realizowana jest pod hasłem: ?Wszyscy, byleby tylko nie Polacy?. Tego rodzaju polityka imigracyjna, idąc w parze z urzeczywistnianym w Polsce programem depopulacji za pośrednictwem wymuszania emigracji zarobkowej, będzie miała długofalowe negatywne konsekwencje. Stanowczo domagamy się zmiany tej polityki
Polacy mają prawo oczekiwać od władz państwowych realizacji działań sprzyjających powrotowi do kraju naszych Rodaków, którzy znaleźli się poza Ojczyzną w wyniku dziejowej zawieruchy, a skądinąd także tych, którzy opuścili nasz kraj w kolejnych falach emigracji zarobkowej.

Z poważaniem

W imieniu
Patriotycznego Związku
Organizacji Kresowych i Kombatanckich

PDF: PISMO DO PREMIER EWY KOPACZ


Materiały uzupełniające:

Przeprosiny dla Czechów Słowaków Węgrów i Rumunów
Wydarzenie na FB

Pytania Kresowian do KomitetóW Wyborczych

Czy mile widziani? demonstracja ?za? uchodźcami?

Migawka z wczorajszego spotkania. Islam Zagrożeniem.

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.

4 myśli w temacie “Pismo do Premier Ewy Kopacz.”

  1. witam serdecznie . z całym szacunkiem do państwa listu , jest pełen prawdy ! tylko zadaje sobie pytanie ? PO co do tej szmaty pisać , od dawna wiadomo, że kopacz , tusk i cała reszta tej bandy , chodzi na smyczy herr merkel ! Takie pisma , to strata państwa nerwów i czasu ! Naród polski , to też w dużej mierze idioci , zapatrzeni w słońce peru . Jedyne wyjście w obecnej sytuacji , to zebranie grupy pomocy Polakom za wschodnią granicą z inicjatywy obywatelskiej ! na te qrwy z rządu , na dzień dzisiejszy nie macie co liczyć ! Pozdrawiam serdecznie !!

  2. http://www.pch24.pl/imigracja–gwalt-na-spoleczenstwie,38020,pch.html – to są dowody na zagrożenie wiarą islamską… dla Europejczyków. Nie chodzi tutaj tylko o Chrześcijan. Ateiści czy też wszyscy inni uznający wolne związki seksualne, homoseksualiści itp – ci którzy są dziś tak bronieni przez UE – w państwie islamskim, które nadchodzi dla Europy – przestaną istnieć. Możemy tylko pisać o tym zagrożeniu.
    Jedyne rozwiązanie jakie się nasuwa -to przyjmowanie imigrantów z naszej kultury, to co jest w piśmie powyżej. To o wiele bezpieczniejsze dla Europy. Ciekawe kiedy to zostanie dostrzeżone.

Możliwość komentowania jest wyłączona.