Drugą Rzeczpospolitą niszczyli jej …obywatele.

Materiał wskazujący na wrogie nastawienie mniejszości narodowych podczas wrześniowej klęski i później. Wykorzystani przez machinę sowiecką, dążący do zniszczenia państwa polskiego w wyniku wybuch wojny z III Rzeszą Niemiecką obcokrajowcy szli na współpracę z okupantami.
Później „budzili się”; dostrzegali zło Niemców, czy Rosjan – jednak było już za późno.

Z  jednej strony faktem jest, że Żydzi, Ukraińcy, Białorusini i Litwini wspomagali okupanta w dążeniu do rozbicia II Rzeczpospolitej. Z drugiej ? szybko zrażali się do nowej władzy.

Wojna Polska 1939 - L. Moczulski
Wojna Polska 1939 – L. Moczulski

Jakie powody miało chłopstwo ukraińskie do gnębienia i rabowania majątków polskich”
Oto przykład z materiału:
…?2 rodziny za to, że zawsze chodziły do kościoła, jednego za to, że był sołtysem, jednego za to, że był komendantem Związku Strzeleckiego, innego, że jest co u niego rabować?….

Więcej przeczytacie w materiale Jakuba Stefańczyka na stronie: Mniejszości w większości zdradziły

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.