Drugą Rzeczpospolitą niszczyli jej …obywatele.

Materiał wskazujący na wrogie nastawienie mniejszości narodowych podczas wrześniowej klęski i później. Wykorzystani przez machinę sowiecką, dążący do zniszczenia państwa polskiego w wyniku wybuch wojny z III Rzeszą Niemiecką obcokrajowcy szli na współpracę z okupantami.
Później „budzili się”; dostrzegali zło Niemców, czy Rosjan – jednak było już za późno.

Z  jednej strony faktem jest, że Żydzi, Ukraińcy, Białorusini i Litwini wspomagali okupanta w dążeniu do rozbicia II Rzeczpospolitej. Z drugiej ? szybko zrażali się do nowej władzy.

Wojna Polska 1939 - L. Moczulski
Wojna Polska 1939 – L. Moczulski

Czytaj dalej Drugą Rzeczpospolitą niszczyli jej …obywatele.