Pismo do SM „Grunwald” w sprawie Placów Zabaw dla Dzieci.

Poniżej tekst pisma przeze mnie opracowanego, w najbliższym czasie rozpocznę zbiórkę podpisów pod nim wśród mieszkańców Grunwaldu, ze szczególnym uwzględnieniem Osiedla Kopernika-Raszyn (obecnie Osiedle Grunwald-Południe). Chociaż ten problem nie tylko dotyczy tego osiedla..

Z powodu trwającej kampanii do samorządów nie będę mógł zaangażować się w to tak jak chcę, dlatego proszę wszystkich zainteresowanych o pomoc w zbieraniu podpisów. Można przesyłać link do strony drogą internetową, proszę indywidualnie kontaktować się ze mną w celu złożenia podpisu.
Przypominam materiał na ten temat: Place zabaw…
Dodaję także, że jest to pierwsza z inicjatyw jaką uruchamiam. Bez względu na wyniki wyborów samorządowych, w których startuję, będę zaangażowany w projekty na rzecz poprawy warunków mieszkania na naszym Osiedlu i w naszej dzielnicy. Liczę na pomoc i zaangażowanie również innych.
Informacje o planowanych inicjatywach są w materiale: komentarze przedwyborcze

Piotrek

Mieszkańcy Osiedla Kopernika-Raszyn Poznań 2010.11.05.

Do Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ?Grunwald?

Zaniepokojeni stanem osiedlowych placów zabaw znajdujących się na terenie Osiedla Kopernika-Raszyn zwracamy się z zapytaniem do Rady Nadzorczej i Zarządu SM ?Grunwald?, dlaczego na terenie Osiedla Kopernika-Raszyn od lat stan placów zabaw ulega pogłębiającej się dewastacji, place nie są ogrodzone, zarastają trawą, w trawie mogą znajdować się kawałki szkła i inne przedmioty zagrażające zdrowiu dzieci. Spółdzielnia nie robi nic w tym zakresie. Domagamy się znaczących zmian w finansowaniu osiedlowych placów zabaw, wiadomo nam także że są możliwości współ finansowania z odpowiednimi organami miasta tego typu inwestycji, a także uzyskania grantów z odpowiednich programów wspierających finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Spodziewamy się odpowiednio większego zaangażowania w tym zagadnieniu, ze strony SM ?Grunwald?. W szczególności przedstawienia możliwości finansowania ze strony Spółdzielni.
Chcemy aby Spółdzielnia opracowała grafik umożliwiający jak najszybsze ogrodzenie placów zabaw (przynajmniej tych największych na terenie osiedla) w następnym roku kalendarzowym.
Temat braku odpowiedniego zagospodarowania placów zabaw był poruszany na stronie internetowej: http://bezprzesady.com/aktualnosci/place-zabaw-dla-dzieci-w-poznaniu-grunwald-smetne-szczatki, wskazano w tym materiale między innymi miejsca na terenie osiedla, gdzie można wybudować place zabaw, a także miejsca gdzie już istnieją, lecz nie są ogrodzone co w mniejszym lub większym stopniu wpływa na ich dewastację.
Jedyny nowo wybudowany plac zabaw za kościołem przy forcie został wybudowany przez Miasto. Uznajemy go za rodzaj wzoru dla Spółdzielni. Ilość dzieci na naszym osiedlu jest odpowiednio duża, uważamy, że powinniśmy szczególną troską otoczyć i zapewnić im właściwe warunki rozwoju psychofizycznego. Place zabaw stanowią istotny element takiego rozwoju.

Mieszkańcy Osiedla Kopernika-Raszyn (Grunwald-Południe)

Podpisy

Piszcie na adres:
BezPrzesady

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.