„Polskie obozy Koncentracyjne” – opluwają nas w USA

Ta informacja jest bardzo ważna, jeżeli nie będziemy reagować to nasze dzieci będą obciążone kłamliwym balastem, nieprawdziwą odpowiedzialnością za zbrodnie których nasz naród nie popełnił, więcej zostały na nas popełnione.

Media w USA notorycznie używają określenia „Polskie Obozy Koncentracyjne”, ktoś dąży do tego aby eufemizm się przyjął. Od tego tylko krok do uznania, że jak „Polskie” to znaczy że nie na polskiej ziemi, ale Polacy je zakładali. To nie jest zwykłe przekłamanie. W myśl praw marketingu: kłamstwo 1000 razy powtórzone staje się prawdą… Wydaje się, że nie powinniśmy jako naród, obywatele, pozwolić na uprawomocnienie się tego kłamstwa. Oczywiście można to bagatelizować. Jeszcze co najmniej przez 10-20 lat nie będziemy odczuwać skutków tego kłamstwa, nasze dzieci odczują na swojej skórze. Może nie bezpośrednio, może jako po prostu omijanie jako partnerów handlowych… np. Pamiętajmy: kolaborant gorzej kojarzy się do tego komu służył, a w tym przypadku taki właśnie status nam się nadaje.

„Milion podpisów pod petycją przeciwko używaniu przez amerykańskich
dziennikarzy określenia „polski obóz koncentracyjny” próbuje zebrać Polonia
w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że wszyscy powinniśmy się przyłączyć i
zaprotestować przeciw tej haniebnej praktyce.”

Pod poniższym adresem znajdziecie petycję.
http://www.thekf.org/events/news/petition/

Zapraszam do zapoznania się z nią.

Piotrek

BezPrzesady

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.