Podkomisja sejmowa – relacja z wczoraj. Ludobójstwo na Wołyniu.

Podkomisja zwołana przez PIS gdzie dyskutowało się ich projekt ustawy o Dniu Męczeństwa – a więc odrębnym święcie mówiącym o martyrologii wszystkich Polaków z ziem tzw. „Kresów Wschodnich” – a więc województw wschodnio-południowych II RP.
Przypominam:
…jest mowa o dwóch różnych ustawach ? ustawie upamiętniającej całe męczeństwo ludzi Kresów ? kresowian w różnym czasie i różnych miejscach i ustawa mówiąca precyzyjnie o zbrodni dokonanej przez OUN-UPA na narodzie polskim; min w dniu 11 lipca 1943 roku jej największej i najbardziej znaczącej akcji eksterminacyjnej ? dacie symbolicznej przyporządkowanej: zbrodni Ludobójstwa (wsparcie w uzasadnieniu o międzynarodowe podstawy prawne)…
(cytat z: Projekt ustawy 11 lipca Dzień Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA?: Kukiz15. )

Łężyca 19 października nowe tablice poświęcone ofiarom OUN-UPA
Łężyca 19 października nowe tablice poświęcone ofiarom OUN-UPA

(Foto: Piotr Szelągowski Odsłonięcie następnej tablicy sanktuarium kresowego- pomnika w Zielonej Górze- Łężyca)
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Kresowian (druk nr 284)

Pozwolę sobie zaproponować kilka momentów transmisji:
Godzina 13.30 – poinformowanie o projekcie dotyczącym Zbrodni Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA -wcześniejszym (rozpoczęliśmy prace nad nim już w zeszłym roku) i zgodnym z datą 11 lipca.
Godzina 13:35 – (13.37 dokładnie – rozdzielenie dwóch projektów) – Wypowiedź posła Wojtka Bakuna z którym rozpoczęliśmy działania nad projektem ustawy.
CO ważne: Wojtek Bakun podkreśla nie-zasadność umieszczenia słowa Ludobójstwo w projekcie PIS – męczeństwa. Co więcej porusza kwestię, która była sugerowana przez posła Dworczyka przed spotkaniem o takiej możliwości. Intencją było poruszenie faktu zaistnienia takiej propozycji sugerowanej przez posła PIS.
Próba integracji obu ustaw – czy zasadna? Raczej nie.
Godzina 14.00 – wypowiedź Pani Janiny Kalinowskiej uzasadniająca użycie słowa „Ludobójstwo” w przypadku ustanowienia w tym konkretnym dniu (11 lipca) Dnia Pamięci konkretnej określonej zbrodni przyporządkowanej tej dacie – jako dacie symbolicznej.
Dodatkowo niezwykle wzruszająca informacja o realizmie polityki na Ukrainie – budującej nienawiść i chęć rewizji granic z Polską („Zamość – my tam wrócimy tylko uporamy się z Rosjanami„)
Godzina 14.26 – Pisarz Srokowski mówi cytując ks Isakowicza-Zaleskiego: Dzień Ludobójstwa.
Pisarz wskazuje też posłowi Dworczykowi na manipulacje ze słowem „Ludobójstwo”.
Godzina 14.36 – Michał Siekierka; pojęcie prawne – formuła wąska, a więc ofiara i sprawca. Jest to wypowiedź w pełni potwierdzająca moją wersję rozdzielenia dwóch różnych upamiętnień.

Raz jeszcze na zakończenie zaznaczam, że nieuchronnym wydaje się rozdzielenie tych dwóch projektów ustaw. W samym założeniu mówią o różnych wydarzeniach: 11 lipca to dzień Zagłady Wołynia?Ludobójstwo.

Proponowane daty obchodów „Dnia Męczeństwa Kresowian” jakie do mnie spływają:

17 września (rozpoczęcie końca historii województw Kresowych Rzeczpospolitej Polskiej)
11 luty Konferencja jałtańska (od 4 do 11 lutego 1945) – faktyczne uzgodnienie utraty terenów ziem Rzeczypospolitej Polskiej (w tym województw wschodnich II RP).
11 Sierpnia – jako miesiąc później symultanicznie obchodzone
10 lipca (jako wigilia święta upamiętniającego najokrutniejszą zbrodnię: Ludobójstwo dokonane przez OUN-UPA na Polakach z dawnych województw II RP i przeddzień Krwawej Niedzieli na Wołyniu – moja własna propozycja).
10 lutego – Z maila: „Dni obchodów tzw. Dnia Męczeństwa Kresowian powinna być data 10 lutego 1940, czyli dzień rozpoczęcia pierwszych deportacji Polaków z Kresów na Sybir. Byłoby to zgodne z faktem historycznym…”

iTV Sejm – transmisje:Sejm – Transmisje


TO w Rawie Mazowieckiej miały miejsce pierwsze nieoficjalne prace i uzgodnienia dotyczące już treści samego projektu ustawy(między mną a Wojtkiem Bakunem): Rawa Mazowiecka ? o Ludobójstwie OUN-UPA

Znamienny tytuł wpisu: Ludobójstwa nie da się zapomnieć …

Blogmedia24.pl

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.