Poznański budżet obywatelski.

„Poznański  Budżet Obywatelski to konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu Miasta Poznania, forma partycypacji Mieszkańców w zarządzaniu Miastem. Wprawdzie dotyczy jedynie ułamka kwoty rocznych wydatków budżetu (w 2017 r. 17,5 mln zł)
Każdy Mieszkaniec Poznania może projekty zarówno zgłaszać (nie więcej jak 1 na osobę) jak i wybierać w głosowaniu.
Zadania finansowane ze środków PBO17 mogą mieć charakter rejonowy albo ogólnomiejski.
Środki przeznaczone na projekty zostały decyzją Zespołu ds. PBO17 podzielone na:

ogólnomiejskie łącznie 3 mln zł, przy czym maksymalna wartość projektu to 1,5 mln zł,
rejonowe w 13 rejonach; łącznie 14,5 mln zł, przy czym maksymalna wartość projektu to 500 tys. zł.

Głosować można w dniach 16-30.11.2016 r. poprzez odnośniki ze strony:
http://www.poznan.pl/mim/info/news/zaglosuj-w-poznanskim-budzecie-obywatelskim,99936.html
– tam też lista punktów do głosowania stacjonarnego w dniach 19-20 i
26-27.11 (czynnych 9.00-18.00)

Budżet obywatelski

Każdy mieszkaniec Poznania (również student i niepełnoletni – za wiedzą
i zgodą Rodziców / Opiekunów – podając też PESEL dorosłego)
może głosować na 1 projekt ogólnomiejski i 2 projekty rejonowe.

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.