Rosyjska agentura wpływu…Z maila od dr Zapałowskiego…

„Poniższa publikacja zawiera wiele trafnych spostrzeżeń i polecałbym ją osobom zajmującym się geopolityką i wojną informacyjną. Oczywiście pierwsza jej część stanowi stosunkowo znana historia rosyjskich działań specjalnych na przełomie XX i XXI wieku. Tutaj chcę tylko zwrócić uwagę na pewne kwestie które są postawione zbyt ogólnie i można je dowolnie interpretować, zwłaszcza przez pryzmat ich oczywistości.

Szczególnie dotyczy to rosyjskich działań operacyjnych, które można czasami błędnie utożsamić z

naturalnym innym spojrzeniem na relacje polityczne i gospodarcze z Rosją z uwagi na pragmatykę polityczna danego państwa [przykładem tu jest akapit ?wspieranie środowisk sprzyjających Rosji? czy też ?długofalowe budowanie zaplecza społecznego, polityczne­ go i intelektualnego przyjaznego Rosji lub nieświadomie wspierającego realizację rosyjskich celów politycznych? -strona 66].

Obserwując działania pewnych portali i osób ukierunkowanych na ?szukanie wszędzie rosyjskich wpływów i agentów? należy też zwrócić szczególna uwagę na dwa akapity, w których autorzy prawidłowo wskazali, iż może to być element inspiracji Rosji a nawet ich wpływów:

?Po ósme, w działaniach rosyjskich służb specjalnych obserwujemy odchodzenie od zasady bezwzględnego kamuflowania ich udziału w realizacji przedsięwzięć operacyjnych.

Odnosi się to przede wszystkim do szerokiego wachlarza działań w otwartej przestrzeni informacyjnej. Pozostawianie śladów czy wręcz sugerowanie rosyjskiej inspiracji służy utwierdzaniu odbiorcy w przeświadczeniu o wszechobecności rosyjskich służb specjalnych. Uznając te działania za istotne narzędzie w arsenale przedsięwzięć aktywnych, zwłaszcza ze względu na ich rolę w oddziaływaniu na świat zewnętrzny poprzez ofensywne mechanizmy dezinformacji i ?maskirowki? (odwracania uwagi od rzeczywistych działań i ich celów), trudno je zaliczyć do metod tajnych, których identyfikacja jest utrudniona bądź niemożliwa?. [strona 53]

?- wnikliwej interpretacji działań osłonowych i maskujących, utrudniających prawidłową identyfikację zagrożenia, m.in. w wyniku budowania przez rosyjskie służby specjalne obrazu ?fałszywego agenta?, czego przejawem jest manifestowana aktywność, podsuwanie prostych rozwiązań poprzez uwypuklanie prorosyjskości osób czy organizacji (aktywność jawnego ?lobby prorosyjskiego?, popularyzowanie podejścia konspirologicznego, nadawanie szczególnego znaczenia wydarzeniom o znaczeniu marginalnym)?. [strona 62]

Jolanta Darczewska, Piotr Żochowski

ŚRODKI AKTYWNE. Rosyjski towar eksportowy.

https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/pw_64_pl_srodki_aktywne_net.pdf”

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.