Socjalizm jest technicznie niemożliwy …

„Kiedy  uświadomimy sobie, że możemy osiągnąć to wielkie wykorzystanie dostępnych zasobów tylko dlatego, że korzystamy z wiedzy milionów ludzi, staje się jasne, że założenie socjalizmu, że organ centralny może dysponować całą tą wiedzą, jest po prostu nieprawidłowe.”

Z komentarza pod filmem:

„…Apoteoza kapitalizmu jednak w dzisiejszych czasach- jest utopią. Szkodliwą utopią. Potrzebujemy czegoś, co wykorzystując ludzkie cechy- jak chęć zysku- doprowadzi do zaspokojenia potrzeb innych ludzi, jednak chciwość będzie trzymać w kagańcu. Bo chciwość to korporacjonizm, banksteryzm i inne formy antyludzkiej działalności.?..”

Socjalizm – cóż to znaczy?

A komunizm???


a…kapitalizm?

…idąc dalej: demokracja?

To tylko proste pytania…, ale może warto nad nimi się głębiej zastanowić…

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.