Statystyki pozwoleń na posiadanie broni palnej w Polsce.

Statystyki dotyczące wydania pozwoleń na broń palną w Polsce ze strony netgun.pl

„Pozwolenia na broń palną – statystyki 2014 – 2018.


W roku 2018 wydano w sumie 16.302 pozwoleń na broń palną, w tym ochrona osobista – 121, łowiectwo – 4.296, do celów sportowych – 5.172, rekonstrukcji historycznych – 3, kolekcjonerskie – 6.522, pamiątkowe – 16, szkoleniowe – 162.”

Oznacza to że świadomość w narodzie ciągle się zwiększa. Odpowiedzialność posiadania broni jest duża – poza odpowiednimi szkoleniami trzeba też dysponować swoistego rodzaju rozwagą, zmysłem odpowiedzialności.
Szkolenia z bezpieczeństwa są najważniejsze w procesie szkoleniowym strzelca.

Przeciwnicy posiadania umiejętności strzeleckich często mówią o braku potrzeby takiej umiejętności. Pomijają przy tym wiele aspektów:
-kształcenie odpowiedzialności obywatelskiej
-nauka bezpiecznego posługiwania się bronią palną
-umiejętności; koncentracja, wyciszenie, jednoczesne zgranie kilku czynności
-wyszkolenie w sporcie pro-obronnym (będącym jedną z wielu umiejętności przydatnych dla obronności państwa – każdy żołnierz umie strzelać i jest szkolony w tym zakresie).

Przed wojną była to normalność: Historia Przysposobienia obronnego – II RP.

Nadal mamy za mało obiektów do szkoleń ( Strzelnice w Poznaniu powstaną? , aby realizować szeroko ideę upowszechniania sportów pro-obronnych.

Na ile polityczne jest blokowanie w Poznaniu inicjatyw strzeleckich można się tylko domyślać.

Na koniec moja wypowiedź:

i audycja o sportach strzeleckich z Radia Poznań:

Screen pochodzi ze strony: netgun.pl

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.