Wydarzenia 1930 roku – Adam Ostanek.


Z uwagi na pytania dotyczące informacji o nowej pozycji kresowej, jaka pojawiła się na rynku wydawniczym informuję gdzie można ją kupić, poprzez linki jakie podał mi Autor.
O pozycji pisałem:
„Tytuł: Wydarzenia 1930 roku w Małopolsce Wschodniej a bezpieczeństwo II Rzeczypospolitej
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-946257-1-9
Oprawa: miękka
Ilość stron: 198

Wydarzenia 1930 roku, jak można ogólnie określić ukraińskie sabotaże oraz przeprowadzoną w ich konsekwencji przez władze polskie akcję represyjną, wpłynęły w sposób znaczący na bezpieczeństwo II Rzeczypospolitej. Najpierw, na skutek przeprowadzanych przez ukraińskich nacjonalistów licznych zniszczeń mienia państwowego i prywatnego, zachwiany został stan bezpieczeństwa wewnętrznego regionu. Następnie zaś, ze względu na skargi ukraińskie wniesione przeciw Polsce na forum Ligi Narodów oraz zmasowaną antypolską kampanię medialną, jaką zainicjowano niemal na całym świecie, próbowano podkopać autorytet Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej. Publikacja ukazuje przebieg działań sabotażowych i akcji represyjnej oraz ich wpływ na bezpieczeństwo Polski. W celu lepszego zrozumienia złożoności sytuacji, jaka zaistniała w Małopolsce Wschodniej latem 1930 roku, scharakteryzowano region pod kątem narodowościowym oraz wskazano jego znaczenie dla bezpieczeństwa państwa polskiego. Przybliżono także ogólny zarys stosunków polsko-ukraińskich w latach 20-tych oraz kierunki ukraińskiej myśli politycznej, której nurt nacjonalistyczny, miał jednoznacznie antypolski charakter.”
Wydarzenia 1930 roku w Małopolsce Wschodniej a bezpieczeństwo II Rzeczypospolitej. Nowa ciekawa publikacja kresowa…

Linki do księgarni internetowej: Wydarzenia 1930 roku w Małopolsce Wschodniej
a bezpieczeństwo II Rzeczypospolitej – info: dyrektor.ajs@wp.pl


Inna wcześniejsza pozycja (współautor):
Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w II RP – info: dyrektor.ajs@wp.pl

O pozycji:
Wojskowość

Ułani Krechowieccy i ich groby w Stanisławowie (Iwano-Frankiwsku)
1918-1919

Bezpieczeństwo

Pokucie i Ziemia Stanisławowska w latach 1919-1920. Aspekt bezpieczeństwa

Skrzydlaty Stanisławów. Działalność Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Stanisławowie i na Ziemi Stanisławowskiej a bezpieczeństwo miasta i regionu (1924-1939)

Społeczeństwo Kresów Południowo-Wschodnich a bezpieczeństwo państwa w pismach wicewojewody stanisławowskiego w latach 1931-1933 Stefana Franciszka Sokoła

Bezpieczeństwo miasta i regionu stanisławowskiego w okresie międzywojennym na łamach prasy codziennej. Pitaval stanisławowski

Społeczeństwo

Stosunek władz Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej do społeczności polskiej Stanisławowa w latach 1918-1919

Wybitni elektrotechnicy ze Stanisławowa

Województwo stanisławowskie w 1939 roku (do wybuchu II wojny światowej)

Kultura

Koncertowe życie Stanisławowa na profesjonalnej scenie miasta

Z dziejów polskiej kultury na terenach dawnej Rzeczypospolitej. Droga do powstania Towarzystwa Muzyczno-Dramatycznego w Stanisławowie w 1928 roku

Anatol Krakowiecki i jego Książka o Kołymie

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.