Zaczyna się? Kto chce nas wmieszać w tą wojnę?

Doniesienie z Onetu:
„…„Financial Times”: sankcje nie działają, Zachód musi dostarczyć Ukrainie broń
Eko­no­micz­ne kosz­ty na­ło­żo­ne na Rosję przez Za­chód nie po­wstrzy­ma­ły agre­sji Wła­di­mi­ra Pu­ti­na na Ukra­inę. Czas, by Ame­ry­ka­nie i so­jusz­ni­cy po­mo­gli Ukra­iń­com się bro­nić – pisze „Fi­nan­cial Times”…”
Dodatkowo: „Ukraina uznała Rosję za agresora. „Polska w pojedynkę nie powinna podejmować takiej decyzji”

Co o tym sądzić? Czy tak buduje się napięcie które potem można wykorzystać?
Pozostawiam to Czytelnikom.

Źródła cytatów:

Ukraina uznała za agresora….

Sankcje nie działają…

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.

4 myśli w temacie “Zaczyna się? Kto chce nas wmieszać w tą wojnę?”

  1. „…decyzja o ewentualnym uznaniu Rosji za agresora, a separatystycznych republik za organizacje terrorystyczne, może zostać tylko podjęta na forum NATO lub Unii Europejskiej, w sposób jednomyślny, czyli przez wszystkie państwa członkowskie tych organizacji…” – to jedno….(z artykułu na Onecie).

  2. Polskę nie stać na udzielaniu komukolwiek jakiejkolwiek pomocy i wsparcia, nie walczy się też z najbliższymi sąsiadami – dlaczego USA nie walczy z Meksykiem? są bezradni i nie potrafią skutecznie uszczelnić swoich granic z Meksykiem, ale w sprawy każdego innego państwa ingerują jako specjaliści – im dalej od swych granic, tym bardziej!!! A może by tak wreszcie zażądać spłaty długu od Niemiec za odszkodowania wojenne – wystarczy bez odsetek za zwłokę – i będziemy najsilniejszym państwem w EUROPIE!!!!

Możliwość komentowania jest wyłączona.