Ze skrzynki mailowej: Bronimy wolności internetu!

Bronisław Komorowski skierował do Sejmu projekt ustawy umożliwiającej ograniczenie wolności i praw z powodu działań w cyberprzestrzeni.

W świetle ustawy o stanie wyjątkowym cele tej nowelizacji to:

1) wyłączenie sieci internetowej lub jej zakłócenie emisją sygnałów,

2) wprowadzenie cenzury prewencyjnej oraz kontroli wszystkich przekazów informacji,

3) uniemożliwienie dostępu do informacji publicznej,

4) wkroczenie sił bezpieczeństwa publicznego na teren szkół wyższych wbrew woli rektorów,

5) zakazanie przeprowadzania zgromadzeń publicznych,

6) zakazanie akcji protestacyjnych studentów organizowanych przez samorządy studenckie i stowarzyszenia,

7) zakazanie zrzeszenia się w formie ruchów obywatelskich i stowarzyszeń,

8) zakazanie działania ruchów obywatelskich i stowarzyszeń,

9) zamknięcie osób w wieku ponad 17 lat na podstawie decyzji wojewody w ośrodkach odosobnienia,

10) uniemożliwienie przemieszczanie się i zmianę miejsca zamieszkania.

Zamordyści posunęli się o krok za daleko. Ruch Wolność i Godność organizuje społeczny sprzeciw wobec praktyk rodem z PRLu dokonywanych przez ludzi o PRLowskiej mentalności. Akcja w obronie wolności i demokracji rozpoczęła się w dniu 14 czerwca 2011 r. w internecie na portalu społecznościowym Facebook. Zapraszamy wszystkich, którzy cenią wolność i prawa obywatelskie do współpracy.

Na początek wystosowujemy żądanie do Bronisława Komorowskiego (listy@prezydent.pl) o treści:

-Żądamy odstąpienia od projektu ustawy umożliwiającej wprowadzenie stanu wyjątkowego z powodu -działań w cyberprzestrzeni. Projekt ten godzi w wolność słowa i ma na celu ograniczenie dalszych wolności i praw człowieka w tym prawa do publicznego protestu i działania w formie ruchów obywatelskich i stowarzyszeń. […]

Obywatelski przeciw koordynujemy na http://www.facebook.com/ruchwig.
[…]

T. U.

List otrzymałem drogą mailową… jak tak dalej pójdzie wkrótce ta metoda może być zablokowana.
Pamiętajmy rewolucja w Egipcie w znacznej mierze doszła do skutku dzięki facebookowi…

Piotrek


Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.