Opłatek Kresowy w TMLiKPW.

Niestety, mimo zaproszenia nie mogłem się osobiście pojawić. Szkoda wielka. Prezes oddziału TMLiKPW pan Witold Listowski przesłał mi jednak dokładną relację której fragmenty publikuję poniżej:

SPOTKANIE OPŁATKOWE
ODDZIAŁU MIŁOŚNIKÓW LWOWA
I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH w Kędzierzynie ?Koźlu.

„Prezes naszego Stowarzyszenia Witold Listowski
uroczyście otworzył spotkanie i przywitał zaproszonych gości w osobach: posła Brygidę Kolendę ? Łabuś, Wojewodę Antoniego Jastrzembskiego, Wice Starostę Gabrielę Tomik, Przewodniczącą Rady Miasta Elżbietę Czeczot, Prezydenta Miasta Tomasza Wantułę, Kapelana naszego Oddz. Ks. Waldemara Chudalę, Dyrektora MOK ? Beatę Malajkę, Przewodniczącego Rady Miasta Głubczyc ?Kazimierza Naumczyka, Burmistrza Głubczyc Jana Krówkę, Dyrektora Zesp. Szkół Zaw. Nr 1 Urszulę Więcek, Prezesa Kola AK w Kędzierzynie ?Koźlu Kazimierę Nurzyńską, Prezesa Oddz. TMLiKPW w Głubczycach Edwarda Wołoszyna, Członka Honorowego TMLiKPW z Opola Zdzisława Kuhla, płk pilota Stanisława Jastrzębskiego, – pisarza z Chorzowa, Przedstawiciela Oddz. TMLiKPW w Częstochowie Leopolda Wełyczkę, Prezesa Związku Artystów Malarzy w Opolu Józefa Lewczaka, Redaktorów Radia Opole i Radia Park z Kędzierzyna-Koźla.
Po przywitaniu gości, Prezes poprosił naszego kapelana ks. Waldemara Chudalę o rozpoczęcie spotkania opłatkowego modlitwą.
[…]
Życzenia złożyli:
-kapelan ks.Waldemar Chudala
-Pani Poseł Brygida Kolenda ?Łabuś
-Wojewoda Antoni Jastrzembski
-Przewodnicząca Rady naszego Miasta Elżbieta Czeczot
-Prezydent miasta Tomasz Wantuła
-Wice Starosta Gabriela Tomik
-Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 Urszula Więcek
-Prezes Oddziału Głubczyckiego Edward Wołoszyn
-Burmistrz Głubczyc Jan Krówka
[…]
Jak każdego roku, tak i na tym spotkaniu opłatkowym
swoją obecnością zaszczycił nas przedstawiciel Oddziału
TML i KPW w Częstochowie – Leopold Wełyczko. Wzorem lat
ubiegłych, również i tym razem zadedykował naszym Kresowianom
niespodziankę w postaci koncertu na organkach.
[…]
Prezes Związku Artystów Malarzy – Józef Lewczak z Opola przekazał
naszemu Prezesowi obraz kościoła pw. św. Elżbiety we Lwowie,
jako kościół szczególnie ulubiony i podziwiany przez Witolda Listowskiego
[…]
Za przykładem Prezydenta, Dyrektor MOK Beata Malajka również
wzięła udział z naszym zespołem w śpiewaniu kolęd. Po występie Pani Dyrektor przekazała nam dobrą wiadomość, a mianowicie, remont budynku przy ul Skarbowej 10, został ukończony i w związku z tym, zaprosiła nas do prowadzenia dalszej działalności w nowej siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Koźlu.
[…]
Prezes Witold Listowski w serdecznych słowach podziękował
Pani Dyrektor Urszuli Więcek za program artystyczny w wykonaniu młodzieży tej szkoły, oraz za gościnę naszego Stowarzyszenia.
[…]
Członek honorowy TMLiKPW z Opola Zdzisław Kuhl zadeklarował,
że pozostanie członkiem naszego Oddziału TMLiKPW
w Kędzierzynie-Koźlu do końca swoich dni.
[…]
Na zakończenie uroczystości opłatkowej Prezes Witold Listowski podziękował zaproszonym gościom oraz uczestnikom członkom naszego Oddziału za udział w spotkaniu opłatkowym. Ponadto zaprosił członków naszego Stowarzyszenia na następne spotkanie w dniu 13 lutego 2012 r. godz. 17.00, na którym odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo ? wyborcze naszego Oddziału. Zebranie to odbędzie się już w nowej siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Koźlu przy ul. Skarbowej 10.
Otrzymaliśmy takie zapewnienie od Dyrektora MOK Beaty Malajki.

Opracował Mieczysław Habuda.”

Dziękuję bardzo za ciekawą relację. Jest to przykład doskonałej organizacji spotkania opłatkowego i współpracy z posłami regionu, władzami miasta i edukacji wśród młodzieży.
Nie wszędzie tak jest niestety.

Piotrek


„Wspaniały tort od Prezydenta powędrował z rąk do rąk, aż panie Dyrektorki MOK i Szkoły postanowiły poczęstować wszystkich uczestników spotkania opłatkowego.”

Opis do ostatniego zdjęcia:
„Patrząc od lewej strony: Poseł Brygida Kolenda ?Łabuś, Prezes Witold Listowski, Przewodnicząca Rady Miasta Elżbieta Czeczot, Wojewoda Antoni Jastrzembski, Vice Starosta Gabiela Tomik, Dyrektor Zespolu Szkół Zawodowych Nr.1 Urszula Więcek i Dyrektor MOK w Kędzierzynie-Koźlu – Beata Malajka. Z przykrością i żalem nasz fotograf nie ujął wszystkich uczestników zdjęcia pamiątkowego.”


Wszystkie zdjęcia zostały nadesłane przez Prezesa TMLiKPW Witolda Listowskiego. Dziękuję bardzo!

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.